Tablolarla çalışma

Orijinal sayfalarda kılavuz çizgileri olsun ya da olmasın, program tabloları otomatik olarak algılayabilir. Orijinal düzen ayarınız, otomatik işlem sırasında programın tablo bölgelerini algılamasını destekleyecek veya önleyecektir. Program, tabloları algılar ve tablo bölgelerine yerleştirirse, Metin Düzenleyicisi’nde kılavuzlar halinde görüntülenirler.

Sayfayı tanımadan veya yeniden tanımadan önce tablo bölgelerini elle çizebilirsiniz. Otomatik işlem sırasında tablo algılanmamışsa, bölge türünü değiştirerek tablo yapın. Ayrıca, Görüntü araç çubuğu‘ndaki araçları kullanarak bölgeye tablo ayırıcıları yerleştirebilir veya ayırıcıları değiştirebilirsiniz.

Sayfa boyutundaki bir tabloyu işlemek için:

Düzen Açıklaması açılan listesindeki Elektronik Tablo ayarını kullanarak bölgeleri otomatik olarak oluşturun. OmniPage, sayfanın etrafında tek bir büyük tablo bölgesi oluşturur. Elektronik tablo uygulamasına dışa aktarırken veya tam sayfalı bir tablo elde etmek istediğinizde bunu kullanın. Elektronik tablo dosyası türleri için çıkış biçimlendirme düzeyi Elektronik Tablosu kullanılabilir.

Tanıma sonrasında tabloları düzenleme

Tablolar, Metin Düzenleyicisi görünümünden bağımsız olarak, Metin Düzenleyici’ne kılavuzlar içinde yerleştirilir. Tablo hücrelerindeki metinleri düzenleyebilirsiniz. İmleci kullanarak ayırıcıları taşıyabilirsiniz. İmleç bir kılavuz çizgisine geldiğinde çift başlı oka dönüşür. Ayırıcıyı yeni bir konuma sürükleyin. Ayırıcıları taşımak için cetvelleri de kullanabilirsiniz. Bölücüyü metni kesecek biçimde yerleştirmekten kaçının.

Omnipage cell and arrows Tablolarla çalışma

Tablo hücresinin bir kenarı boyunca görülen küçük gri ok satırı hücre içeriğinin bir kısmının görüntülenmediği anlamına gelir. İçeriği görmek için hücreyi genişletin.

Hücreleri birleştirme/bölme

Seçili tablo hücrelerini tek bir hücrede birleştirebilirsiniz. Birleştirilen hücrelerin içeriği büyük hücreye dikey olarak yerleştirilir; gerektiği gibi kaydırma yapın. Düzen > Hücreleri Birleştirmeyi Geri Al komutu, orijinal hücreleri ve içeriği kısa bir süreliğine geri yüklemenize izin verir; bundan sonra Hücreleri Böl’ü kullanın.

Daha önce birleştirilmiş hücreleri bölebilirsiniz. Bunu yapabilmek için birleştirilen hücreyi seçin. Birleştirilen hücrenin içeriği üst sol bölünmüş hücreye dikey olarak yerleştirilir; gerektiği gibi kaydırma yapın. Düzen > Hücreleri Bölmeyi Geri Al halen kullanılabilir; hücreleri ve içeriğini geri yükler.

Tabloları biçimlendirme

Tablolara ilişkin çizgi ve gölgelendirme stillerini tanımlamak için Biçim menüsünden Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu‘nu kullanın.  Tanıma işlemi öncesinde, bir tablo bölgesinin kısayol menüsünü kullanarak kenarlık biçimlendirmesi de tanımlayabilirsiniz.

Seçili hücrelerde metni hücrenin üstünde, ortasında veya altında konumlandırmak için kısayol menüsünden veya Biçim menüsünden Hücre Hizalama menü öğelerini kullanın. Bu dikey hizalamadır. Yatay hizalama için Biçimlendirme araç çubuğu düğmelerini kullanın.

  • Tablolar Düz Metin halinde görüntülenebilir, ancak değiştirilemez. Farklı bir görünüme geçin.

Tabloları kaydetme

Bazı dosya türleri için, kaydetme sırasında tabloyu kılavuzlar ya da sekmeyle ayrılmış sütunlar halinde dışa aktarmaya karar verebilirsiniz. Diğerlerinde, sekmeyle ayrılmış ve boşlukla ayrılmış biçimlendirme arasında bir tercih yapabilirsiniz. Dönüştürücü seçeneği iletişim kutusu‘nda Tablolar altında uygun seçeneği belirtin.

Tablolar, Microsoft Excel’e dışa aktarılırken elektronik tablolara da dönüştürülebilir. Her sayfa ayrı bir çalışma sayfasına girdiğinden, tablo sayfanın tümünü veya büyük kısmını kapladığı durumlarda Elektronik Tablo dışa aktarma biçimlendirme düzeyini seçin. Belgede algılanan her tablonun ayrı bir çalışma sayfasına kaydedilmesini sağlamak için, tanıma işlemi öncesinde sayfa düzeni için Otomatik‘i seçin ve kayıt sırasında biçimlendirme düzeyini Biçimlendirilmiş Metin olarak ayarlayın. Diğer içerik son çalışma sayfasına yerleştirilir ve dizin işlevi görür. Tablolar, kendi çalışma sayfalarının köprüleriyle değiştirilir.

Tablolarla çalışma