Okuma sırası

Metin, tablo ve grafik kutularının okuma sırası True Page biçimlendirme düzeyinde görüntülenebilir ve değiştirilebilir. Metin, grafik ve tablo öğelerinin gruplandırılması program tarafından doğru algılanmamışsa, öğeleri yeniden yerleştirebilirsiniz. Değiştirilen sıra Düz Metin ve Biçimlendirilmiş Metin’e uygulanır ve kaydetme sırasında bu biçimlendirme düzeylerinde bir etkisi olur. True Page’deki imleç atlamaları sıra değişikliklerini yansıtır, ancak True Page biçimlendirme düzeyini kaydederken bir etkisi olmaz.

Okuma sırasını değiştirmek için:

  1. True Page’e geçmek için Omnipage icon tp Okuma sırası düğmesini tıklatın.

  2. Okuma sırasını görüntülemek için Omnipage tb f order show Okuma sırası düğmesini tıklatın.

Gri oklar, metin, tablo ve grafik kutularının sırasını gösterir. Diğer Metin Düzenleyicisi biçimlendirme düzeylerine geçerseniz, bu öğeleri birbiri altında görürsünüz.

  1. Bu sırayı değiştirmek istiyorsanız Omnipage tb f order change Okuma sırası düğmesini tıklatın.

Oklar kaybolur.

  1. Omnipage cursor hand Okuma sırası simgesi ile birkaç kutuyu veya tüm kutuları istenen sırada peş peşe tıklatın.

  2. Yeni sırayı uygulamak için Omnipage tb f order apply Okuma sırası düğmesini tıklatın.

Belirlenmiş olan sıra sayfaya uygulanır ve değişen sırayı gösteren oklar yeniden görünür. Öğelerin nasıl yeniden sıralandığını görmek için Metin Düzenleyicisi’nde başka bir görünüme de geçebilirsiniz.

  • Yeniden sıralamayı tekrar başlatabilmek için başlangıçtaki tanımlanmış sırayı geri yüklemek ve görüntülemek üzere Omnipage tb f order restore Okuma sırası düğmesini tıklatın.

  • Değişikliklerinizi iptal etmek ve yeniden sıralamayı durdurmak için Omnipage tb f order cancel Okuma sırası düğmesini tıklatın.

Karmaşık alanlarda okuma sırası (çerçeveler ve çok sütunlu alanlar)

Karmaşık alanlardaki öğelerin okunma sırasını, yalnızca onların grubunu çözerseniz değiştirebilirsiniz. Bu nedenle, önce gereğe göre metin, grafik ve tablo kutuları oluşturacak şekilde karmaşık alanın grubunu çözün ve sonra okuma sırasını tanımlayın.

Karmaşık alanın içindeki kutuları yeniden yerleştirmek için:

  1. Çerçeveyi veya çok sütunlu alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Grubu Çöz‘ü seçin.  

  2. Yeni okuma sırasını tanımlayın. Yukarıdaki yönergeleri izleyin.

Çok sütunlu alanda metin akışı değiştirilemez. Program iki veya daha fazla sütundaki metinleri her zaman pembe kenarlık içinde akan metin olarak işler. Değiştirilen sırayı korumak istiyorsanız kutuları yeniden gruplandırmayın.

DİKKAT: Dışa aktarma için True Page kullanıldığında, True Page’de yeniden sıralanan kutuların okuma sırasının bir etkisi yoktur. Yeni okuma sırasının uygulanmasını istiyorsanız kaydetme sırasında Düz Metin veya Biçimlendirilmiş Metin‘i seçin.

Okuma sırası