Metin kesme

Metin Düzenleyicisi’nden geçerli seçimi kesebilir ve Pano’ya gönderebilirsiniz. Seçim, metin bloğu, bir tablonun bir kısmı veya tamamı veya sayfanın tamamı olabilir.

Metni kesmek için:

  1. Metin Düzenleyicisi’nde kesmek istediğiniz metni seçin.

  1. Standart araç çubuğunda Omnipage tb st cut Metin kesme öğesini tıklatın ya da Düzen menüsünde veya kısayol menüsünde Kes‘i seçin.

    Seçili metin Metin Düzenleyicisi’nden kaybolur ve Pano’ya yerleştirilir.

  2. Metin, RTF biçiminde biçimlendirme ile yerleştirilir. Metni bir uygulamaya yapıştırdığınızda, mümkünse biçimlendirme korunur. Hedef uygulamanız biçimlendirmeyi işleyemiyorsa, düz metin yapıştırılır. OmniPage’de bir belgeden kesilen ve farklı bir belgede Metin Düzenleyicisi’ne yapıştırılan metin o anda veya daha sonra ayarlanan biçimlendirme düzeyinde görüntülenir.

 

  • Grafikler kesilemez, yalnızca kopyalanır. Metin Düzenleyicisi’nden tüm sayfayı keserseniz grafikler kaldırılmaz.

Metin kesme