Bölgeleri elle çizme

Görüntü araç çubuğundaki araçları kullanarak Sayfa Görüntüsü bölmesindeki geçerli sayfanın üzerine bölgeler çizebilirsiniz. Dikdörtgen bölgeler en çok kullanılanlardır. Tablolar ve dikey metin bölgeleri için hariç bütün bölge türleri için düzensiz şekilli bölgeler oluşturabilirsiniz. Ekleme veya çıkarma yaparak düzensiz bölgeler oluşturabilirsiniz. Bölgeleri birleştirebilir ve ayırabilir, yeniden boyutlandırabilir veya silebilirsiniz. Bir veya daha fazla bölgeyi genişletmek ve değiştirmek de mümkündür.

Düzenli bölge çizmek için

 • Tercih ettiğiniz türdeki bölge çizme aracını seçin. İmleci tıklatıp sürükleyin.

Omnipage zone text Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor text Bölgeleri elle çizme

metin için

Omnipage zone vertical left text Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor text Bölgeleri elle çizme

dikey sola dönük metin için

Omnipage zone vertical right text Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor text Bölgeleri elle çizme

dikey sağa dönük metin için

Omnipage zone asian vertical Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor text Bölgeleri elle çizme

dikey Asya metni için

Omnipage zone table Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor table Bölgeleri elle çizme

tablo için

Omnipage zone graphics Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor graphic Bölgeleri elle çizme

grafikler için

Omnipage zone form Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor drawform Bölgeleri elle çizme

form için

Omnipage zone process Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor process Bölgeleri elle çizme

işlem bölgeleri için

Omnipage zone ignore Bölgeleri elle çizme

Omnipage cursor ignore Bölgeleri elle çizme

yoksayma bölgeleri için

 

 • Form bölgeleri sadece OmniPage Professional’da bulunur. Bu bölgelerin elle çizilmesi gerekir.

 

Aşağıdaki örneklerde, A’dan B’ye doğru gösteren kırmızı ok yeni çizilmiş bölgeleri belirtir.

Ekleme yaparak düzensiz bir bölge oluşturmak için

 • Aynı türden, kısmen çakışan bir bölge çizin.

var olan bölge + yeni bölge

sonuç bölge

Omnipage zone plus1 Bölgeleri elle çizme

Omnipage zone plus2 Bölgeleri elle çizme

 

Çıkarma yaparak düzensiz bir bölge oluşturmak için

 • Arka plan olarak aynı türden çakışan bir bölge çizin.

bir yoksayma arka planı
üzerinde var olan bölge

sonuç bölge

Omnipage zone minus1 Bölgeleri elle çizme

yeni
yoksayma

bölgesi

 

Omnipage zone minus2 Bölgeleri elle çizme

 

Aynı bölge türündeki iki bölgeyi birleştirmek için

 • Aynı Bölge çizme aracı ile birleşen bir bölge çizin (bizim örneğimizde, Graf
  ik bölgesi aracı).

iki adet var olan
grafik bölgesi

 

sonuç bölge

Omnipage zone join1 Bölgeleri elle çizme

yeni
grafik
bölgesi

 

 

 

 

Omnipage zone join2 Bölgeleri elle çizme

 

Bir bölgeyi ayırmak için

 • Arka plan olarak aynı türden ayrılan bir bölge çizin.

bir işlem arka
planında var olan
metin bölgesi

 

sonuç bölgeler

Omnipage zone split1 Bölgeleri elle çizme

yeni
işlem

bölgesi

 

 

 

Omnipage zone split2 Bölgeleri elle çizme

 

Bir veya daha fazla bölgeyi genişletme veya değiştirme

 • Var olan bölgeleri tamamen kapsayan yeni bir bölge çizin.

Bu örnekte, daha büyük olan grafik bölgesi, var olan küçük bölgenin yerini alıyor.

Omnipage zone bigger1 Bölgeleri elle çizme

Bu örnekte, bütün küçük bölgeler, onları kapsayacak şekilde çizilen büyük tek bir işlem bölgesiyle değiştirilir.

Omnipage zone bigger2 Bölgeleri elle çizme

Bölge parçasını değiştirmek için

 • Farklı türde, çakışan bir bölge çizin.

 

var olan bölge

 

yeni bölge kalır,

 

var olan bölge yeniden şekillendirilir

Omnipage zone overlap1 Bölgeleri elle çizme

farklı bir bölge türündeki
yeni bölge

 

 

Omnipage zone overlap2 Bölgeleri elle çizme

 

Farklı türdeki bölgenin bir parçasının üzerine çizilmiş bir bölge diğerinin üzerini kaplıyor gibi görünüyor ancak aslında yeni bölge, var olan bölgenin çakışan parçasının yerini alıyor. Yeni çizilen bölgeyi yana kaydırırsanız böyle olduğunu görürsünüz.

Bir bölgeyi yeniden boyutlandırmak için

 1. Bölge çizme aracı veya Bölge seçme aracı Omnipage tb im select zone Bölgeleri elle çizme ile tıklatarak bir bölge seçin

 2. İmleci yana veya köşeye kaydırın, bir tutamacı yakalayıp istediğiniz konuma sürükleyin.

Bir bölgeyi silmek için

 1. Bölge çizme aracı veya Omnipage tb im select zone Bölgeleri elle çizme ile tıklatarak bir bölge seçin

 2. Del düğmesine basın veya Düzen menüsünde ya da kısayol menüsünde Temizle‘yi tıklatın.

 

 • Ek bölgeler seçmek için Shift tuşuna basarken sol fare düğmesini tıklatın. Tek adımda bütün bölgeleri silmek için, Düzen menüsünde Tümünü Seç’i seçin ve Delete tuşuna basın veya Temizle’yi seçin.

 

 • Belirli bölge şekillerine izin verilmez. Bunlar U-şekilli bölgeler, ters-U bölgeler ve var olan bir bölgenin tamamen içinde olan bölgelerdir. Tablo bölgeleri ve dikey metin bölgeleri dikdörtgen kalmalıdır.

Dikey metin bölgesi oluşturma

Genellikle en iyi seçenek Asya metinlerini otomatik bölge oluşturmaya bırakmaktır, ancak elle bölge oluşturmanız gerekiyorsa aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Omnipage zone text Bölgeleri elle çizme  Yatay Asya metni için basit yatay metin bölgesi

Omnipage zone asian vertical Bölgeleri elle çizme  Dikey Asya metni için dikey Asya metni bölgesi

Asya olmayan dikey metin çoğu zaman otomatik olarak algılanır, ancak elle çizmeniz gerekiyorsa aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Omnipage zone vertical left text Bölgeleri elle çizme  Dikey sola dönük metin için

Omnipage zone vertical right text Bölgeleri elle çizme Dikey sağa dönük metin için

Burada örnekleri yer almaktadır:

Omnipage eng vertical%20text Bölgeleri elle çizme

Tablo hücrelerinin içindeki dikey metin için elle bölge oluşturulamaz; bunun için otomatik bölge oluşturmayı kullanın. Otomatik bölge oluşturma, taranan sayfalardaki veya görüntü dosyalarındaki birden fazla dikey metin satırını algılayamaz; elle bölge oluşturma özelliğini kullanın.

 

 

 

 

 

 

Bölgeleri elle çizme