Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma

Sayfa görüntüsündeki bölgeler ve arka plan değerleri, sayfa öğelerinin nasıl işlenmesi gerektiğini (metin, tablo veya grafik olarak işlem yapılması) ve sayfanın hangi bölümünün otomatik olarak bölgelere ayrılması gerektiğini belirler.

Bölgeler, bir arka plan değerine (işlem veya yoksay) sahip sayfa görüntüsü üzerine çizilen kenarlıklarla çevrili alanları tanımlar. Metin, tablo, grafik ve ayrıca işlem ve yoksayma bölgeleri vardır.

Bölgeleri elle çizerseniz, çizeceğiniz türe karar verebilirsiniz.

Görüntü araç çubuğu kullanılarak metin bölgeleri Omnipage tb im draw text zone Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile, dikey sola dönük metin bölgeleri Omnipage zone vertical left text Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile, dikey sağa dönük metin bölgeleri Omnipage zone vertical right text Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile, dikey Asya metin bölgeleri Omnipage zone asian vertical Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile, tablo bölgeleri Omnipage tb im draw table zone Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile ve grafik bölgeleri de Omnipage tb im draw graphic zone Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile çizilir.

Elle çizilmiş metin, tablo veya grafik bölgeleri içeren görüntü bölümleri hiçbir zaman otomatik bölgelere ayrılmaz.

Omnipage pro Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma

OmniPage Professional’da, form öğelerinin LFR teknolojisi kullanılarak algılanması gerektiği alanları tanımlayan form bölgeleri çizmek için Omnipage tb im draw form zone Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma simgesini seçin. Otomatik bölge oluşturma işlemi formları algılamaz.

İşlem ve yoksayma bölgeleri ve arka planlar ile otomatik bölgelere ayrılacak görüntü bölümlerini belirleyebilirsiniz.

İşlem alanları (işlem bölgeleri veya işlem arka planları) tanıma işlemine gönderildiklerinde otomatik olarak bölgelere ayrılır. Tanıma sırasında yerlerini bir veya daha çok metin, tablo veya grafik bölgesi alır.

Yoksayma alanları (yoksayma bölgeleri veya yoksayma arka planları) işlem dışında bırakılır. Hiçbir metin tanınmaz ve hiçbir görüntü aktarılmaz.

Otomatik bölge oluşturmanın nasıl işlediğine bir bakalım:

Otomatik bölge oluşturma özelliği programın metin bloklarını, başlıkları, tabloları, resimleri ve sayfadaki diğer öğeleri algılamasını ve bunları içine alan bölgeler çizmesini sağlar. Tüm bölgelere metin, tablo ve grafik bölgesi türleri, metin ve tablo bölgelerine de alfasayısal veya sayısal bölge içeriği atar.

Otomatik bölge oluşturma, otomatik işlemi gerçekleştirdiğinizde tüm sayfalara uygulanır (yüklü bir şablonunuz yoksa). Düzen açıklamanız otomatik bölge oluşturma işlemini etkiler.

Ayrıca, aşağıdaki yöntemle, elle işleme yaparken de otomatik bölge oluşturma belirtebilirsiniz:

 • Tüm sayfayı otomatik bölgelere ayırma. Sayfada hiçbir bölge bulunmamalıdır.

 • Sayfanın bir bölümünü otomatik bölgelere ayırma. Sayfa bölümü bir işlem bölgesinin içinde olmalıdır.

 • Bir sayfa arka planını otomatik bölgelere ayırma. Sayfa arka planı bir işlem arka planı olarak ayarlanmalıdır.

Tüm sayfayı otomatik bölgelere ayırmak için

 1. Sayfayı alın. Sayfa işlem arka planıyla görüntülenir.

 2. Düzen Açıklaması açılan listesinde bir bölge şablonu yüklenmediğini doğrulayın.

 3. OCR Gerçekleştir düğmesini tıklatın.

Tanıma işleminden sonra, sayfada bulunan tüm öğelerin etrafında bölgelerle ve arka plan değeri yoksay olarak değiştirilmiş halde sayfa geri döner.

Tanıma işlemine gönderilmiş bölge içermeyen görüntüler her zaman otomatik bölgelere ayrılır.

 • Bölge içermeyen birkaç sayfayı otomatik bölgelere ayrılmak ve birlikte tanınmak üzere gönderebilirsiniz. Sayfaları seçin ve OCR Gerçekleştir düğmesine basın.

Sayfanın bir bölümünü otomatik bölgelere ayırmak için

 1. Sayfayı alın. İşlem arka planıyla görüntülenir.

 2. Bir bölge çizin. İlk bölge elle çizildikten sonra arka plan değeri yoksay olarak değişir.

 3. Yoksayma arka planında, elle bölge oluşturulmasını istediğiniz alanları içine alacak şekilde metin, tablo veya grafik bölgeleri çizin.

 4. Yoksayma arka planında, otomatik bölge oluşturulmasını istediğiniz alanları içine alacak şekilde işlem bölgeleri çizin.

 5. OCR Gerçekleştir düğmesini tıklatın.

Tanıma işleminden sonra, işlem bölgelerinin yerini bir veya daha çok metin, tablo veya grafik bölgesi alır.

Otomatik olarak çizilen bölgeler düz kenarlıklara, elle çizilen bölgeler noktalı kenarlıklara sahiptir.

Bir sayfa arka planını otomatik bölgelere ayırmak için

 1. Bir sayfa alın ve yukarıda 1-3 arası adımlarda açıklandığı gibi elle bölgeleri çizin.

 2. İşlem arka planı ayarlamak için Görüntü araç çubuğunda İşlem arka planı aracını Omnipage tb im bg process Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma tıklatın.

Tanıma işleminden sonra sayfa, elle çizilen bölgelerin dışında kalan işlem arka planında bulunan tüm öğelerin etrafında otomatik metin, tablo veya grafik bölgeleri oluşturulmuş halde geri döner. İşlem sonrasında geri getirilen sayfanın bir yoksayma arka planı vardır.

İşlem arka planında, sayfanın tanıma işlemi dışında kalmasını istediğiniz bölümlerine Yoksayma bölgesini çiz aracı Omnipage tb im draw ignore zone Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma ile yoksayma bölgeleri çizebilirsiniz.

 

Otomatik bölge oluşturma ve dikey metinler

Asya dili tanıma işlemi için otomatik bölge oluşturma önerilir; metin yönünü otomatik olarak algılayabilir. Bununla birlikte, elle bölge oluşturmak da mümkündür.

Otomatik bölge oluşturma çoğu zam
an Asya dışı dillerdeki dikey metinleri de algılayabilir. Bkz. Dikey metinler için otomatik bölge oluşturma. Tablo hücrelerindeki dikey metinler yalnızca otomatik olarak algılanabilir. Diğer durumlarda dikey metinler elle bölgelere ayrılabilir.

//

Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma