Bölge türleri ve içeriği

Bölge türü ve bölge içeriği, işleme sırasında bölgeyle nasıl işlem yapılacağını belirler.

Bölge Türü

Bir sayfadaki her bölgenin bölge türü ayarı vardır. Aşağıdaki bölge türlerini seçebilirsiniz:

Omnipage zone process Bölge türleri ve içeriği İşlem bölgesi

Bölgelerin otomatik algılanması için kullanılır. Otomatik bölge oluşturma, bir işlem bölgesi tanımladığınız alanın içinde çalışır. Değişken bir alanı işlem bölgesiyle kapatırsanız, OmniPage bunu bir grup daha küçük bölgeyle değiştirebilir. Metnin sütunları kaldırılır, tablolar ve grafikler algılanır.

Metni sütunları kaldırılmış olarak görmek için Metin Düzenleyicisi görünümlerini (Düz Metin görünümü veya Biçimlendirilmiş Metin görünümü) kullanın. Metni sütunlar halinde tutmak için True Page görünümü‘nü kullanın.

Sıranın değiştirilmesi gerekirse, True Page görünümünde, Metin Düzenleyicisi’nin Biçimlendirme araç çubuğu‘nda Okuma Sırasını Değiştir aracını Omnipage tb f order change Bölge türleri ve içeriği tıklatın.

Omnipage zone ignore Bölge türleri ve içeriği Yoksayma bölgesi

İşlenmesini istemediğiniz sayfa bölümleri için kullanılır. Yoksayma bölgeleri gölgeli olarak görüntülenir (beyaz sayfalarda gri görünürler). Normalde bir işlem arka planı üzerine çizilirler. Yoksayma bölgeleri bir şablona yerleştirilebilir ve böylece bir belgedeki tüm sayfaların belirli bir bölümü (tekrarlanan logo veya sayfa numaraları gibi) tek bir işlemde tanıma dışında bırakılabilir.

Omnipage zone text Bölge türleri ve içeriği Metin bölgesi

Tek bir sütundaki metin alanları içindir. Ayrı sütunlara parçalanmasını istemediğiniz metin alanlarını kapsamak için de bunu kullanın. Ayrıca, Japonca, Çince ve Korece yatay metinleri elle bölgelere ayırmak için de bu bölge türünü kullanın.

Omnipage zone asian vertical Bölge türleri ve içeriği Dikey Asya metin bölgesi

Japonca veya Çince dikey metinler için kullanılır. Bu diller için metin yönü otomatik algılanabilir, ancak dikey işlemeyi zorlamak için bu türü de kullanabilirsiniz. Diğer diller için kullanmayın. Tüm dikey metin bölgeleri dikdörtgen olmalıdır.

Omnipage zone vertical left text Bölge türleri ve içeriği Dikey sola dönük metin bölgesi

Asya dışı dillerde sağa dönük dikey metin için kullanılır; Bölgeleri elle çizme konusunun sonunda bir örneğini görebilirsiniz. Bazı durumlarda (ancak her durumda değil) bu bölgeler otomatik algılanabilir. Bu bölge türü tablo hücrelerinde dikey metni bölgelere ayırmak için kullanılamaz; bunu yalnızca otomatik bölge oluşturma işlemi yapabilir.

Omnipage zone vertical right text Bölge türleri ve içeriği Dikey sağa dönük metin bölgesi

Asya dışı dillerde sağa dönük dikey metin için kullanılır. Yukarıda verilen bilgiler bunun için de geçerlidir.

Omnipage zone table Bölge türleri ve içeriği Tablo bölgesi

Verilerin satırlar ve sütunlar halinde olduğu ve tablo olarak işlenmesini istediğiniz metin veya sayısal alanlar için kullanılır. Tanıma işlemi sırasında tablo kılavuz çizgileri otomatik olarak algılanabilir veya tanıma öncesinde elle yerleştirilebilir. Tanıma işleminden sonra tüm tablolar Metin Düzenleyicisi’nde kılavuzlarla görüntülenir. Kılavuz çizgileri düzenleyebilirsiniz. Dışa aktarma dönüştürücüsü seçenekleri içindeki Tablolar öğesi, tablo verilerinin nasıl dışarı aktarılması gerektiğini belirtmenize izin verir (örneğin kılavuzlar halinde veya sekmeyle ayrılmış sütunlara dönüştürülmüş olarak).

Omnipage zone graphics Bölge türleri ve içeriği Grafik bölgesi

Metin Düzenleyicisi’nde resim olarak tutmak istediğiniz fotoğraflar, çizimler, imzalar ve metin alanları için kullanılır. Bu katıştırılmış grafik alanları belgeyle birlikte, grafikleri destekleyen hedef uygulamalara aktarılabilir. Bu durumda Grafiği koru dışa aktarma dönüştürücüsü seçeneği seçilmelidir. Grafikler Pano’ya da kopyalanabilir.

Omnipage zone form Bölge türleri ve içeriği Form bölgesi

Dışa aktarma işleminden sonra doldurulabilir olacak şekilde tanınmasını istediğiniz formlar için kullanılır. Form öğelerini Metin Düzenleyicisi’nde düzenleyebilir ve sonra pdf, rtf, html veya xsn (Microsoft Office InfoPath 2003) biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Form bölgeleri yalnızca OmniPage Professional’da desteklenir.

Var olan bir bölgenin bölge türünü değiştirmek için

Bölgenin içini sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünden Bölge Türü‘nü ve uygun öğeyi seçin.

Yeni bir bölgenin bölge türünü tanımlamak için

Görüntü araç çubuğundan uygun bölge çizme aracını seçin ve sonra bölgeyi çizin.

Bölge İçeriği

Bir sayfadaki tüm metin ve tablo bölgelerinin ayrıca bir bölge içeriği ayarı vardır. Bölge içeriği, OmniPage’in işlem sırasında bölge içinde arayacağı karakterleri belirtir. Bölge içeriği ayarı olarak Alfasayısal veya Sayısal seçimini yapabilirsiniz.

Örneğin, belirli bir bölge yalnızca sayıları ve matematik işaretlerini içeriyorsa, bu bölgenin içeriğini Sayısal olarak belirtebilirsiniz. OmniPage, tanıma işlemi sırasında bu bölge için yalnızca sayıları ve sayılarla ilgili noktalamayı içeren çözümler oluşturur.

Bölge içeriğini değiştirmek için

Bölgenin içini sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünden Bölge İçeriği‘ni ve uygun öğeyi seçin.

  • OmniPage, otomatik bölgelere ayırma ile oluşturulan her bölge için bir bölge türü atar. Ayrıca, metin bölgelerine bir bölge içeriği ayarı atar. Yeniden işleme sırasında sayfadaki ö

    Bölge türleri ve içeriği