Bölge şablonları

Şablonlar, bir sayfa arka planı değerini ve bölgeler ile bölge öznitelikleri kümesini (şekil, boyut, konum, bölge içeriği ve bölge türü dahil) bir dosyada depolanmış halde içerir. Aynı düzene sahip belgeler için bölge şablonları oluşturulabilir ve kullanılabilir. Tanıma işlemi sırasında kullanılacak şablon bölgeleri elde etmek için bölge şablonu dosyası yüklenebilir.

Şablonu yüklediğinizde, arka planı ve bölgeleri şöyle yerleştirilir:

 • geçerli sayfaya (daha önce orada bulunan tüm bölgelerin yerini alır)

 • bundan başka alınan tüm sayfalara

 • hiçbir bölge içermeyen, (yeniden) tanıma işlemine gönderilmiş önceden var olan sayfalara

Elle işleme kullanıldığında, ilk iki durumda şablon bölgeleri tanıma işleminden önce görüntülenebilir ve değiştirilebilir.

Otomatik işleme kullanıldığında, şablon bölgeleri ancak tanıma işleminden sonra görüntülenebilir ve değiştirilebilir.

Bu davranış şablon kaldırılana kadar devam eder.

İş akışı işlemede, şablon yükleme adımını elle bölge oluşturma adımı izleyebilir; böylece şablon bölgelerini tanıma işleminden önce görebilir ve değiştirebilir veya ekleme yapabilirsiniz.

Şablonlar yok sayma ve işlem bölgelerini ve arka planları kabul eder. Dolayısıyla sayfaların hangi bölümlerinin otomatik bölge oluşturmayla işleneceğini ve hangi bölümlerinin yoksayılacağını tanımlamak için kullanılabilir. Şablondan alınan işlem bölgeleri veya işlem arka planı alanları tanıma sırasında bir veya daha fazla bölge ile değiştirilir; bu bölgelere belirli bölge türleri atanır.

Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusu, program ile oluşturulan veya başka bir kaynaktan eklenen tüm bölge şablonu dosyalarını görüntüler. Bir şablon dosyasını kaydettiğinizde varsayılan olarak Template alt klasörüne kaydedilir, ancak kendiniz ağ sürücüleri de dahil olmak üzere farklı bir konum seçebilirsiniz. Böylece, şablon dosyalarınızı diğer kullanıcıların erişimine sunma olanağınız olur. Şablon dosyası seçildiğinde, bulunduğu yol görüntülenir.

Daha önce kaldırılmış bir şablon dosyasını ekleyebilir veya örneğin bir ağ konumundaki şablon dosyasını içe aktarabilirsiniz. Listedeki bir şablon dosyasını kaldırabilirsiniz. Şablonları, OCR Araç Çubuğu’ndaki Düzen Açıklaması açılan listesini kullanarak yükleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bölge şablonunu yüklemek için:

 • Düzen Açıklaması açılan listesinde bir şablon dosyası seçin.

Bölge şablonunu oluşturmak ve kaydetmek için:

 1. Arka plan değeri seçin ve sayfadaki bölgeleri hazırlayın.

 2. Bunların konumlarını ve özelliklerini denetleyin.

 3. Araçlar menüsünde Bölge Şablonu…‘nu tıklatın.

 4. İletişim kutusu‘nda [sayfadaki bölgeler] öğesini seçin.

 5. Kaydet‘i tıklatın.

 6. Şablon dosyasını adlandırın ve Tamam’ı tıklatın.

 7. Yeni şablonu hemen kullanmak için, Geçerli Olarak Ayarla’yı tıklatın.

 8. Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunu kapatın.

Bölge şablonunu değiştirmek için:

 1. Şablonu yükleyin ve elle işleme yoluyla uygun bir görüntü alın.

  Bölge şablonları gösterilir.

 2. Bölgeleri ve/veya özelliklerini istediğiniz gibi değiştirin.

 3. Araçlar menüsünde Bölge Şablonu…‘nu tıklatın.

  Geçerli şablon Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunda seçilir.

 4. Uygula‘yı ve sonra Kapat’ı tıklatın.

Şablonu kaldırmak için:

 • Düzen Açıklaması açılan listesinde, düzen açıklaması için şablon dışında bir ayar seçin.

Şablon bölgeleri geçerli veya varolan sayfalardan kaldırılmaz, ancak bölge şablonları artık gelecekteki işlemelerde kullanılmayacaktır.

 • Ayrıca, Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunu açabilir, [yok] öğesini seçebilir ve Geçerli Olarak Ayarla düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu durumda, düzen açıklaması ayarı Otomatik değerine döner.

Bir şablonu bir diğer şablonla değiştirmek için:

 • Düzen Açıklaması açılan listesinde farklı bir şablon seçin veya Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunu açın, istenen şablonu seçin ve Geçerli Olarak Ayarla düğmesini tıklatın.

Yeni şablondan bölgeler geçerli sayfaya uygulanır ve bunlar varolan bölgelerin yerini alır. Bu bölgeler yukarıda açıklandığı gibi de uygulanır.

Listeye şablon dosyası eklemek için:

 1. Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunda Ekle…‘yi tıklatın.

 2. Varsayılan klasörü kabul edin veya şablon dosyanızın bulunduğu klasörü seçin.

 3. Şablon dosyasını seçin ve Tamam’ı tıklatın.

Bölge şablonu dosyası, iletişim kutusunda görünür.

 1. Yeni şablonu hemen kullanmak için, Geçerli Olarak Ayarla’yı tıklatın.

 2. Kapat’ı tıklatın.

Şablon dosyasını listeden kaldırmak için:

 1. Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunda bir şablon dosyası seçin.

 2. Kaldır‘ı tıklatın.

Seçili şablon dosyası listeden kaldırılır, ancak diskten silinmez.

 • Program, OmniPage kullanılmadan yeni konumlara taşınmış şablon dosyalarını sunamaz.

Şablon dosyasını silmek için:

 1. İşletim sisteminizde silinecek şablon dosyasını seçin. Varsayılan konum:

Vista ve Windows 7′de:
Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\ScanSoft\OmniPage18\ZoneTemplate

Windows XP’de:
Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Application Data\ScanSoft\OmniPage18\ZoneTemplate

Şablon dosyaları .zon uzantısına sahiptir.

 1. Sil‘i tıklatın. Dosya silme işlemini onaylamak için Evet’i tıklatın.
  Bu şablon tarafından önceden yerleştirilmiş olan bölgeler kaldırılır.

 2. Şablonlar Doğrudan OCR’da, İş Akışı Yardımcısı’nda bulunur ve ayrıca Toplu İş Yöneticisi işlerinde kullanıma yöneliktir.

Bir şablon dosyasını OmniPage Belgesi’ne katıştırmak için

 1. Şablonu yükleyin veya oluşturun ve kaydedin.

 2. Bölge Şablonu Dosyaları iletişim kutusunu görüntüleyin ve Katıştır…‘ı tıklatın. Geçerli belgeye katıştırılacak bölge şablonu dosyasının adını girebileceğiniz OPD’ye Katıştır iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunu kapatın.

 3. OmniPage Belgenizi kaydedin.

Katıştırılmış bir veya daha fazla şablon dosyası olan bir OPD’yi yüklediğinizde, bölge şablonu dosyaları listesinde [katıştırılmış] olarak görünürler. Birini seçin ve yerel bilgisayarınıza kaydetmek için Alıntıla‘yı tıklatın.

//

Bölge şablonları