Yazı tiplerini biçimlendirme

Biçimlendirme menüsünden Biçimlendirme araç çubuğunu veya Yazı Tipi iletişim kutusunu kullanarak karakterleri Metin Düzenleyicisi’nde biçimlendirebilirsiniz. Düz Metin hariç bütün biçimlendirme seviyelerinde, seçilen metin için yazı tipi türünü, boyutunu ve özniteliklerini (kalın, italik, altı çizili) değiştirebilirsiniz. Yazı tipi iletişim kutusu ayrıca alt simgeler, üst simgeler, renkli metin veya arka planlar, altı çizili stili ve karakter aralığı sunar.

Yazı tipi türünü değiştirmek için:

 1. Yazı tipi türünü değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Biçimlendirme araç çubuğunda, bir yazı tipi adını tıklatın.

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için:

 1. Yazı tipi boyutunu değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Yazı tipi boyutu seçimi kutusunda bir boyut seçin veya girin.

 3. Düz Metinde bir yazı tipi türünü ve boyutunu bütün metne uygulanacak şekilde seçebilirsiniz fakat diğer biçimlendirme seviyeleri üzerinde etkisi olmayacaktır. Daha üst bir seviyeye geçiş yaptığınızda, seviyeye ait bütün farklı yazı tipleri, boyutları ve öznitelikleri kaydedilir.
   

 4. Tanımadan Metin Düzenleyicisi’ne giren metinler için hangi yazı tiplerinin kullanımına izin verileceğini belirtmek için Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesinde Yazı Tipi Eşleştirme iletişim kutusunu açın. Düzenleme sırasında, sisteminizde bulunan bütün yazı tipleri kullanılabilir.

Yazı tipi özniteliklerini değiştirmek için:

 1. Yazı tipi özniteliklerini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Biçimlendirme araç çubuğunda, uygun olan düğmeyi tıklatın.

Seçilen metni kalın yapmak için Omnipage eng tb f bold Yazı tiplerini biçimlendirme düğmesini tıklatın.

Seçilen metni italik yapmak için Omnipage eng tb f italic Yazı tiplerini biçimlendirme düğmesini tıklatın.

Seçilen metni altı çizili yapmak için Omnipage eng tb f underlined Yazı tiplerini biçimlendirme düğmesini tıklatın.

Yazı tipi özniteliklerini kaldırmak için:

 1. Metni seçin.

 2. Biçimlendirme araç çubuğunda uygun düğmeyi tekrar tıklatın.

 • Seçilen paragrafların ilk harfine veya harflerine özel biçimlendirme uygulayarak bunların başlangıçlarını büyütebilirsiniz. Biçimlendirme menüsünden Başlangıcı Büyüt iletişim kutusunu açın.

Yazı tiplerini biçimlendirme