Cetvelle çalışma

Omnipage ruler Cetvelle çalışma

Bu yatay cetvel, ekleme noktasının bulunduğu paragraf için veya seçili paragraflar için ayarları görüntüler. Girintilerin veya sekmelerin konumlarını değiştirmek için, işaretleri istediğiniz konuma sürükleyin.

Sekme durağı ayarlamak için, cetvelin solundaki Omnipage tab left Cetvelle çalışma sekme türü düğmesine bakın. İstediğiniz sekme türünü gösteriyorsa, istenen konumu tıklatmanız yeterlidir. Göstermiyorsa, istenen sekme türü görününceye kadar düğmeyi tıklatın ve sonra cetvelde konumu tıklatın.

Omnipage ruler first line indent Cetvelle çalışma İlk satır girintisi

Bu simge, geçerli paragraf veya seçili paragraflar için ilk satır girintisini tanımlar. İstediğiniz gibi taşıyın. İlk satır girintisi paragrafın sol girintisine görelidir. Sol girintiyi taşırsanız, ilk satır girintisi de taşınır.

Omnipage rulerl hanging and left Cetvelle çalışma Asılı girinti ve Sol girinti

Bu simge, geçerli paragraf veya seçili paragraflar için bir asılı girinti ve sol girinti tanımlar. Asılı girinti ilk satır dışında tüm satırlara uygulanır. Asılı girinti paragrafın sol girintisine görelidir. Asılı girinti taşındığında sol girinti de taşınır. Simgeyi istenen konuma sürükleyin.

Omnipage ruler right indent Cetvelle çalışma Sağ girinti

Bu simge, geçerli paragraf veya seçili paragraflardaki tüm satırlar için sağ girinti tanımlar. Simgeyi istenen konuma sürükleyin.

Omnipage ruler left tab Cetvelle çalışma Sol sekme

Bu simge, geçerli paragrafta bu konumda bir sol sekme ayarlandığını gösterir. Sekme durağını taşımak için simgeyi sola veya sağa sürükleyin veya silmek için cetvelin altına sürükleyin. Türünü veya sekme öncüsü değerini değiştirmek için, Biçim menüsünden Sekmeler iletişim kutusunu seçin.

Omnipage ruler right tab Cetvelle çalışma Sağ sekme

Bu simge, geçerli paragrafta bu konumda bir sağ sekme ayarlandığını gösterir. Sekme durağını taşımak için simgeyi sola veya sağa sürükleyin veya silmek için cetvelin altına sürükleyin. Türünü veya sekme öncüsü değerini değiştirmek için, Biçim menüsünden Sekmeler iletişim kutusunu seçin.

Omnipage ruler center tab Cetvelle çalışma Orta sekme

Bu simge, geçerli paragrafta bu konumda bir orta sekme ayarlandığını gösterir. Sekme durağını taşımak için simgeyi sola veya sağa sürükleyin veya silmek için cetvelin altına sürükleyin. Türünü veya sekme öncüsü değerini değiştirmek için, Biçim menüsünden Sekmeler iletişim kutusunu seçin.

Omnipage ruler decimal tab Cetvelle çalışma Ondalık sekmesi

Bu simge, geçerli paragrafta bu konumda bir ondalık sekmesi ayarlandığını gösterir. Sekme durağını taşımak için simgeyi sola veya sağa sürükleyin veya silmek için cetvelin altına sürükleyin. Türünü veya sekme öncüsü değerini değiştirmek için, Biçim menüsünden Sekmeler iletişim kutusunu seçin.

Omnipage ruler col deviders Cetvelle çalışma Sütun ayırıcıları

Cetvel şu anda, seçili tablonun sütunlarının ve ayırıcılarının konumlarını göstermektedir. Sütun ayırıcısını sola veya sağa taşımak için sütunlar arasındaki boşluğu sürükleyin. Bunu doğrudan tablo içinde de yapabilirsiniz.

Omnipage ruler vertical Cetvelle çalışma

Bu dikey cetvel bir tablodaki satır ayırıcılarını taşımanıza izin verir. Etkin alanı geçerli öğeyle ilgilidir. Cetvel şu anda, seçili tablonun satırlarının ve ayırıcılarının konumlarını göstermektedir. Satır ayırıcısını yukarı veya aşağı taşımak için satırlar arasındaki boşluğu sürükleyin. Bunu doğrudan tablo içinde de yapabilirsiniz.

 

  • Yatay cetvel True Page ve Biçimlendirilmiş Metin’de görüntülenirken, dikey cetvel yalnızca True Page’te görüntülenir. Bu görünümde, imlecin dikey metne yerleştirildiği durumlarda görüntü değişir.

 

 

 

Cetvelle çalışma