Hukuki belgeler için bir iş akışı oluşturma

Hukuki belgeler için bir iş akışı oluşturmak için

 1. İş Akışı açılan listesinde Yeni İş Akışı…‘nı seçin.

 2. Yeni İş Akışı Oluştur bölmesinde iş akışınızı adlandırın, sonra İleri’yi tıklatın.

 3. Dosyaları Yükle bölmesinde hukuki belgelerinizin bulunduğu klasörü veya Dosyaları sor öğesini seçin. Gerekiyorsa diğer yükleme seçeneklerini seçin, sonra İleri’yi tıklatın.

  Ya da

  hukuki belgeleri taramak ve işlemek isterseniz Dosyaları Yükle bölmesini Görüntüleri Tara olarak değiştirin. Tarama seçeneklerini belirleyin, sonra İleri’yi tıklatın.

 4. Görüntüleri Tanı bölmesinde, Düzen Açıklaması altında Hukuki Savunma‘yı seçin. Gerekiyorsa diğer seçenekleri belirtin. Sonra İleri’yi tıklatın.

 5. Gerekirse adımları ve seçeneklerini belirtin.

 6. Dosya türü altındaki Kaydet bölmesi‘nde hukuki belgeler için oluşturulan dönüştürücüyü seçin.

 7. Gerekiyorsa diğer kayıt seçeneklerini belirtin ve çıkış dosyası adını ve konumunu girin.

 8. Son’u tıklatın.

Hukuki belgeler için bir iş akışı oluşturma