Hukuki belgeler için bir dönüştürücü oluşturma

Hukuki belgeler için bir dönüştürücü oluşturmak için

  1. Araçlar menüsünden Kayıt Tercihleri…‘ni seçin.

  2. Metin dönüştürücüleri altında, Kayıt Seçenekleri iletişim kutusunda, hukuki belgeler için bir dönüştürücü oluşturma işleminin başlangıç noktası olacak dönüştürücüyü seçin. Örneğin bir RTF dönüştürücü seçin, sonra Oluşturma kaynağı… düğmesini tıklatın.

  3. Yeni dönüştürücünüz için bir ad girin (örneğin, RTF Hukuki), sonra Tamam’ı tıklatın.

  4. Gereksinimleriniz doğrultusunda Savunma numaralarını koru seçeneğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  5. Gerekirse diğer seçenekleri değiştirin, sonra Tamam’ı tıklatın.

    Yeni oluşturulan dönüştürücünün adı, Kayıt Tercihleri iletişim kutusunda görüntülenir.

  6. İletişim kutusunu kapatın.

Hukuki belgeler için bir dönüştürücü oluşturma