Hukuki belgeler hakkında

Hukuki belgelerin özel bir düzeni vardır. Bu belgelerde aşağıdaki unsurlar bulunabilir:

 • sol kenar boşluğunda satır numaraları.

 • satır numaralarını gövde metninden ayırmak üzere sol tarafta tek veya iki dikey çizgi ve sağ tarafta tek bir dikey çizgi.

 • dava hakkında bilgiler içeren tek bir başlık satırı, belgenin dosyalandığı tarih vb.

 • genellikle ilk sayfada, davacı ve davalı adlarının belirtildiği tablo benzeri bir başlık.

 • damgalar, imzalar.

Hukuki belgelerin işlenmesi sırasında

 • Tek satırlık başlıklar algılanır ve mümkün olduğunda kaldırılır.

 • Tablo benzeri başlıklar bölge oluşturma sırasında tablo olarak işlenir ve aynı zamanda Metin Düzenleyicisi’nde de tablo olarak görüntülenir.

 • Savunma numaraları olarak da bilinen satır numaraları dışa aktarma dönüştürücülerinde Savunma numaralarını koru seçeneğinin durumuna bağlı olarak korunur veya kaldırılır.

 • Damga ve imzalar genellikle grafik olarak ele alınır.

Ayarlar

Hukuki belgeleri işlemek için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:

 • Tanıma öncesinde, Düzen Açıklaması açılan menüsünden Hukuki Savunma Numaraları‘nı seçin veya İşlem menüsünden İşlem >  OCR Gerçekleştir > Hukuki Savunma Numaraları seçimini yapın.

 • Çıkış için savunma numaralarını korumak mı, yoksa kaldırmak mı istediğinize karar verin. Dosyaya Kaydet iletişim kutusunda bir dosya türü seçin, sonra Seçenekler… düğmesini tıklatın ve Dönüştürücü Seçenekleri iletişim kutusu‘nda Savunma numaralarını koru onay kutusunu ihtiyacınıza göre etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

 • Program Asya dillerindeki hukuki belgeleri işlemez.

 

Hukuki belgeler hakkında