Tümünü Seçme

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme

Geçerli sayfada etkin alandaki tüm öğeleri seçmek için, Düzen menüsünden Tümünü Seç komutunu kullanın.

  • Sayfa Görüntüsü bölmesi etkinse, tüm bölgeler seçilir.

  • Metin Düzenleyicisi etkinse, tüm metinler ve korunan grafikler seçilir.

 

  • Normal olarak, sayfadaki tüm bölgeleri seçip siler ve kendi bölgelerinizi çizersiniz. Tüm bölgeleri seçip tek bir harekette farklı bir bölge türü olarak da değiştirebilirsiniz. Normalde, metinlerin yazı tipini, yazı tipi boyutunu veya hizalamasını değiştirmek veya Pano’ya kopyalamak için sayfadaki tüm metni seçersiniz.

Belgedeki tüm sayfaları seçme

Belgedeki tüm sayfaları seçmek için, Belge Yöneticisi veya Küçük Resimler etkinken Düzen menüsünde Tümünü Seç komutunu kullanın.

  • Tümünü Seç komutu kısayol menülerinde de bulunur.

Tümünü Seçme