Belgeyi kapatma

Belgeyi kapatmak için Dosya menüsünde Kapat‘ı seçin.

Belgenizi kaydetmediyseniz veya son kaydettiğinizden bu yana değişiklik yaptıysanız, belgenizi kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydedilmemiş eğitim verileri varken, belgeyi kapatmak veya başka bir belgeye geçmek istediğiniz her durumda, bir iletişim kutusu görüntülenerek verileri kaydetme olanağı sağlanır.

 

  • Belgeyi OmniPage’te yeniden açmak istiyorsanız, OmniPage Belgesi dosyası (*.opd) olarak kaydedin. Bunu yapmak istemiyorsanız, belgeyi kapatmadan önce gerek duyduğunuz tüm dışa aktarma dosyalarının elinizde olduğunu doğrulayın.

 

  • OmniPage’te tüm belgelerinizi kapatırsanız, bir iş akışı ya da elle veya otomatik işleme başlatmadan önce Yeni’yi tıklatmanız gerekir.

//

Belgeyi kapatma