Belge özellikleri

Başlık, yazar, yönetici, şirket, kategori, anahtar sözcükler ve yorumlar gibi meta verileri olarak da bilinmen farklı özellikler OmniPage Belgeleri‘ne atanarak daha sonra benzer OPD dosyalarını birlikte gruplandırmanızı ve ortak özellikleri olan tüm dosyaları aramanızı (örneğin, aynı yazar veya aynı anahtar sözcükler).

OPD Özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek için Dosya menüsünde OPD Özellikler…‘i seçin.

Kısayol menüsünü kullanarak ve Özellikler’i seçerek Windows Gezgini’nde OPD dosya özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.

Bu özellikler tüm türlerdeki PDF dosyalarına ve OmniPage Belgesinden oluşturulan Office belgelerine aktarılır. Bu, yalnızca bir sayfa aralığı OPD dosyasından dışa aktarılsa bile gerçekleşir.

//

Belge özellikleri