Tanıma sonuçlarını kaydetme

Tanınan metni ve tutulan grafikleri çeşitli dosya türlerinde diske kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen dosya türleri.

Tanıma sonuçlarını kaydetmek için:

 1. Sonuçları Dışa Aktar düğmesini Omnipage tbxb save file Tanıma sonuçlarını kaydetme tıklatın veya Dosya menüsünde açılan listede Dosyaya Kaydet seçiliyken Sonuçları Dışa Aktar‘ı  seçin.

 2. Dosyaya Kaydet iletişim kutusunda Farklı Kaydet altında Metin‘i seçin.

 3. Belgeniz için bir klasör konumu ve dosya türü seçin.

 1. Bir dosya adı yazın.
  Adlandırma seçenekleri altında Girişi dosyası adlarını kullan‘ı veya Alt klasörleri olan giriş dosyası adlarını kullan‘ı seçerseniz bir dosya adı gerekli değildir.

 2. Bir biçimlendirme düzeyi seçin. Sunulan düzeyler dosya türüne bağlıdır; şunlardan biri veya birkaçı görünür: Düz Metin, Biçimlendirilmiş Metin, Akan Sayfa, True Page veya Elektronik Tablo.

  OmniPage Professional’da formları kaydederken True Page’i seçmeniz gerekir. Metni dikey yönde dışa aktarmak için, True Page’i veya Akan Sayfa’yı seçin.

 3. Dosya seçeneklerini belirleyin:

  • Belgenizdeki tüm sayfaları tek bir dosya olarak kaydetmek için Tüm sayfalar için tek dosya oluştur‘u seçin.

  • Belgenizdeki her sayfayı ayrı dosya olarak kaydetmek için Sayfa başına tek dosya oluştur‘u seçin. OmniPage, benzersiz dosya adları oluşturmak için dosya adınıza sayısal sonekler ekler.

  • Ayırıcı olarak boş sayfa ekleyerek büyük işleri ayrı dosyalara bölmek istiyorsanız Her boş sayfada yeni dosya oluştur‘u seçin. Boş sayfadan sonraki tüm sayfalar ayrı dosya olarak kaydedilir. Boş görüntü dosyaları yerleştirmeyle ilgili öneriler için bkz. Görüntü dosyalarını yükleme. Bu seçenek yalnızca Metin olarak kaydederken ve en az bir sayfa tanındığında görünür. Boş sayfa algılama duyarlılığını İşlem seçenekleri altından ayarlayın.

  • Girişiniz birkaç görüntü dosyasından geliyorsa ve aynı adlı ancak farklı uzantılı aynı sayıda çıkış dosyası oluşturmak istiyorsanız Her görüntü dosyası için yeni dosya oluştur‘u seçin.

 1. Adlandırma seçeneklerini belirleyin.

  Her görüntü dosyası için yeni dosya oluştur seçili olduğunda Girişi dosyası adlarını kullan veya Alt klasörleri olan giriş dosyası adlarını kullan tercihini yapın. Diğer tüm durumlarda, dosya adını belirtmeniz gerekir. Birden fazla dosya oluşturulursa, bunlar sayı sonekleriyle birbirinden ayrılır.

 1. Birden çok ‘Farklı Kaydet’ seçeneği belirlenirse Dosya seçenekleri ve Biçimlendirme düzeyi devre dışı bırakılır. Bu seçenekler, basit metinden veya çoklu dönüştürücüye eklenmiş olan görüntü dönüştürücülerinden alınır.

 1. Sayfa aralığını seçin: Tüm sayfalar, geçerli sayfa veya seçilen sayfalar

 2. Tamam’ı tıklatın.

  Belge belirtildiği gibi diske kaydedilir. Sonucu Göster seçilirse, dışa aktarılan dosya kendi hedef uygulamasında görünür; bu uygulama, Windows sisteminizdeki seçili dosya türüyle ilişkilendirilmiş olandır. Bu dosya türü için dönüştürücü seçeneği olarak farklı bir uygulamayı da belirtebilirsiniz. Sonucu Göster seçeneği yalnızca Tüm sayfalar için tek dosya oluştur belirtilirse kullanılabilir.

 3. Dışa aktarma için ayarları tam olarak belirtmek istiyorsanız Dosyaya Kaydet iletişim kutusunda Seçenekler…‘i tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tercihleri.

 

 • Dönüştürücü seçenekleri iletişim kutusunda Değişiklikleri kalıcı yap seçilirse (bu varsayılan seçenektir), değiştirilen ayarlar bu dosya türündeki sonraki kayıtlarda kullanılır. Seçimi iptal edilirse değiştirilen ayarlar geçerli kayda uygulanır, ancak gelecek kayıtlar için korunmaz.

//

Tanıma sonuçlarını kaydetme