Sayfaları postayla gönderme

Microsoft Outlook gibi, MAPI uyumlu bir posta uygulaması yüklediyseniz, görüntüleri ve tanıma sonuçlarını posta iletisine ekli bir veya daha fazla dosya halinde gönderebilirsiniz. Ayrıca, tanıma sonuçları için bir sayfa aralığı ve bir biçimlendirme düzeyi seçebilirsiniz.

E-postayla sayfa göndermek için:

 1. OmniPage Araç Kutusu’nun Sonuçları Dışa Aktar açılan listesinde Posta ile Gönder‘i seçin.

 • Otomatik işleme sırasında, Başlat düğmesini Omnipage tbxb start Sayfaları postayla gönderme tıklatın. Belgedeki son kullanılabilir sayfa tanındığı veya yazım denetimi yapıldığı anda Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 • Elle işleme sırasında, Sonuçları Dışa Aktar düğmesini tıklatın Omnipage tbxb send mail Sayfaları postayla gönderme Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu hemen görüntülenir.

 1. Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda Metin, Görüntü veya Birden Çok seçimini yapın. Tanıma sonuçlarını sunulan dosya türlerinden birinde (örneğin, Microsoft Word) göndermek için Metin‘i seçin. Sayfa görüntülerini bir görüntü dosyası türünde (örn. TIFF) kaydetmek için Görüntü‘yü seçin. Aynı anda birden fazla dosya türünde kaydetmek için Çoklu‘yu seçin: örn. Word ve TIFF. Önceden tanımlı dört çoklu dönüştürücüden birini seçebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Bkz. Çoklu dönüştürücüler (daha fazla bilgi için).

 2. Bir dosya türü seçin.

 3. Ayırt edilebilmeleri için uzantılarını bırakarak, giriş dosyalarının adlarını çıkış dosyalarının adları olarak kullanmak isterseniz Giriş adını kullan‘ı seçin.

 4. Sayfa aralığını seçin.

 5. Metin dışarı aktarılırken kullanılacak biçimlendirme düzeyini seçin: Seçenekler dosya türüne göre değişir. Olası seçenekleriniz şunlardır: Düz Metin, Biçimlendirilmiş Metin, Akan Sayfa, True Page veya Elektronik Tablo.

 6. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Tüm sayfalar için tek dosya oluştur

  • Sayfa başına tek dosya oluştur

  • Her boş sayfada yeni dosya oluştur (yalnızca en az bir sayfası tanınan Metin için)

  • Her görüntü dosyası için yeni dosya oluştur

 1. Tamam’ı tıklatın.

E-posta Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 1. İletiyi otomatik olarak gönderip göndermeyeceğinizi seçin.

 • Otomatik göndermeyi seçerseniz, en az bir e-posta adresi sağlayın ve isterseniz bir konu ve ek adı belirtin. Postanın gönderilmesi için Tamam’ı tıklatın.

Otomatik gönderme için posta sisteminizin çalışan bir bağlantısı olması gerekir.

 • Otomatik göndermeyi seçmezseniz, bir ek adı verin ve Tamam’ı tıklatın. Yapmanız istenirse posta uygulamanızda oturum açın. Posta uygulamanız görüntülenir ve ek(ler) yeni bir boş iletide yer alır. Uygun dosya uzantısı ek adınıza ilave edilir ve birden fazla ek için sayısal sonekler kullanılır.

 1. Posta iletiniz için adres belirtin, isteğe göre bir metin iletisi ekleyin ve Gönder düğmesini tıklatın.

Sonuçları Dışa Aktar’ın altında Dosya menüsünde Posta ile Gönder...‘i de seçebilirsiniz.

OmniPage Belgeleri, OmniPage’in içinden postayla gönderilemez. Bu belgeleri dosya olarak kaydedin ve sonra posta uygulamanızı kullanarak bir iletiye ekleyin.

 

 • Kindle Yardımcısı’nı en az bir kez kullandıysanız, ‘Kindle Belgesi’ adında bir çıkış dönüştürücünüz olacaktır. Bu dönüştürücünün seçilmesi ve Kindle okuyucunuz ile sağlanan e-posta adresinin girilmesiyle dosyanızın içeriği okuyucuda görüntülenir. Bu hizmet şu an için yalnızca İngilizce olarak ve ABD’de kullanılabilir. Bkz. Kindle’a gönderme.

//

Sayfaları postayla gönderme