PDF’e Kaydetme

Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) dosyalarını kaydederken size beş seçenek sağlanır.

PDF (Normal):

Sayfalar, True Page’de Metin Düzenleyicisi’nde göründüklerinde dışa aktarılır. PDF dosyası görüntülenebilir, PDF görüntüleyicide aranabilir ve PDF düzenleyicisinde düzenlenebilir.

PDF Düzenlenmiş:

Tanıma sonuçlarında önemli düzenleme değişiklikleri yaptıysanız bunu kullanın. True Page de içinde olmak üzere üç biçimlendirme düzeyinden birini seçebilirsiniz. PDF dosyası görüntülenebilir, aranabilir ve düzenlenebilir.

PDF Aranabilir Görüntüsü:

PDF dosyası yalnızca görüntülenebilir, PDF düzenleyicisinde değiştirilemez. Özgün sayfa görüntüleri dışa aktarılır, ancak her görüntünün arkasında bağlantılı bir metin dosyası olduğundan metin aranabilir. Bulunan sözcük görüntüde vurgulanır.

PDF görüntüsü yedekli:

PDF (Normal) gibidir, ancak reddetme karakterlerinin ve kuşkulu karakterlerin görüntü katmanları olduğundan, bu belirsiz karakterler orijinal belgede oldukları gibi görüntülenir. PDF dosyası görüntülenebilir, aranabilir ve düzenlenebilir.

PDF Görüntüsü:

Orijinal sayfa görüntüleri dışa aktarılır. PDF dosyası yalnızca görüntülenebilir, PDF düzenleyicisinde değiştirilemez ve metinde arama yapılamaz.

PDF kaydetme seçenekleri

Araçlar > Kayıt Tercihleri’nden veya kaydetme sırasında Dosyaya Kaydet iletişim kutusundan PDF dönüştürücü seçenekleri iletişim kutusunu görüntüleyin. Bir PDF dosyası türü seçin, Seçenekler‘i tıklatın ve gerekli seçimleri yapın.

  • MRC yüksek düzeyde sıkıştırma teknolojisi  renkli ve gri tonlu PDF Görüntüsü veya PDF Aranabilir Görüntüsü için kullanılabilir.

  • PDF 1.0 ile 1.6 arasında (veya OmniPage Professional’da 1.7) bir sürümde veya en geniş kullanılabilirliğe sahip temel bir PDF standardı olan ve tüm bilgisayar ortamlarında aynı görüntülenecek ve teknoloji evriminden kaynaklanan değişikliklere karşı koyabilecek şekilde tasarlanmış PDF/A sürümünde bir PDF uyumluluk ayarını seçin. Bu sürüm, ses ve video dosyalarını, JavaScript’leri, yürütülebilen dosyaları ve şifrelemeyi kaldırarak bu amaca ulaşır.

  • Web sayfalarına katıştırıldığında hızlı yüklenecek ve görüntülenecek şekilde iyileştirilmiş dosyalar oluşturmak için Doğrusallaştırılmış PDF‘yi seçin.

Araçlar menüsündeki Aranabilir PDF için eDiscovery Yardımcısı, yalnızca görüntü içeren PDF dosyalarının veya yalnızca görüntü içeren sayfaları ya da bölümleri olan dosyaların tam aranabilir yapılmasına olanak tanır. Bkz. Aranabilir PDF için eDiscovery Yardımcısı.

Omnipage pro PDFe Kaydetme

Aşağıdaki bölüm yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

OmniPage Professional, PDF 1.6 veya 1.7 128 bit AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) dahil imzalı, etiketli veya şifreli PDF dosyaları oluşturmanızı sağlar. Bunları, PDF dönüştürücü seçenekleri iletişim kutusunda seçebilirsiniz.  Parola uygulamak için önce bir şifreleme düzeyi ayarlayın, sonra açma parolası ve/veya izin parolası yazın. Şifrelemenin uygulanması için en az bir parola girmeniz gerekir. Alıcı doğru parolayı sağladığında, şifre çözme işlemi gerçekleştirilir. Dosyayı kopyalama, yazdırma veya değiştirme izinleri yalnızca bir izin parolası girildiğinde verilir.

Hem açma hem de izin parolasıyla korunan bir PDF dosyasını açmak için alıcının bu iki paroladan birini sağlaması gerekir. Açma parolasını değiştirmek, kaldırmak veya ayarlamak ya da izin parolasıyla korunan bir dosyanın diğer izinlerini değiştirmek için alıcının bu parolayı sağlaması gerekir.

OmniPage Professional’da var olan bir PDF’e yeni PDF ekleyebilirsiniz. Tanınan belgeyi PDF olarak kaydedin,  var olan bir PDF dosyasının adını girip Sonuna ekle’yi seçin.

OmniPage Professional, PDF yazıcısı özelliğiyle birlikte sağlanır. Bu özellik, yazdırabilen tüm uygulamalardaki belgelerin PDF (Normal) biçimine dönüştürülmesini sağlar. OmniPage ile birlikte Nuance PDF Create yüklendiğinde, Yazdır iletişim kutularınızda “ScanSoft PDF Create!” adlı yeni bir yazıcı görünür. PDF oluşturma kurallarını ayarlamak için Özellikler…’i tıklatın. Tamam’ı tıklattığınızda, PDF dosyasının yolunu ve adını belirtmeniz istenir.

 

 

//

PDF’e Kaydetme