OmniPage Belgelerini kaydetme

OmniPage Belgesi, programın opd. uzantılı kendisine özel dosya türüdür. OmniPage Belgeleri, sonraki oturumlarda belge yeniden açıldığında yapılacak sayfa doğrulama, yazım denetimi, düzenleme veya ekleme gibi işlemlere olanak tanır.

OmniPage Belgesi şunları içerebilir

 • arka plan değerleri ve içlerine yerleştirilmiş tüm bölgelerle birlikte sayfa görüntüleri

 • tanıma sonuçları

 • kaydetme sırasında olan ayarların çoğu

 • doğrulama ve yazım denetimi yapılabilmesi için görüntü ve metin arasındaki bağlantılar

 • katıştırılmış olmaları koşuluyla bölge şablonu ve görüntü geliştirme şablonu dosyaları, eğitim dosyaları ve kullanıcı sözlüğü dosyaları

Belgeyi bir OmniPage Belgesi olarak kaydetmek için:

 1. Omnipage tb st save OmniPage Belgelerini kaydetme düğmesini tıklatın veya OmniPage Belgesini Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Dosya menüsünde OPD’yi Farklı Kaydet… seçeneğini belirleyin.

 1. Belge için bir klasör konumu seçin ve dosya adını yazın.

 2. Tamam’ı tıklatın.

Belge OPD olarak kaydedilirse, daha sonra onu başka bir türde kaydedebilirsiniz; OPD biçiminde otomatik olarak yeniden kaydedilmez. Belgeyi kapattığınızda veya programdan çıktığınızda, belgeyi OPD olarak kaydetmeniz istenir.

OPD’lere öğeleri katıştırma

Kullanıcı sözlükleri eğitim dosyaları, bölge şablonu veya görüntü geliştirme şablonu dosyaları OPD’lere katıştırılabilir. Bunu yapmak, dosya boyutunu önemli ölçüde artırabilir ancak OPD’nin taşınabilir olma özelliğini geliştirir.

 

Neden OPD’ye kaydedelim?

Normalde belgelerinizi şu nedenlerle OPD’ye kaydedersiniz:

 • Belgeyle çalışmanızı geçerli oturumda bitiremediğinizde.

 • Belgeyi OmniPage’i olan diğer kullanıcılara iletmek istediğinizde. Örneğin, OPD dosyasını yazım denetimi için bir uzmana iletebilirsiniz.

 • Ofis ağında, tanıma için görüntü oluşturan bir tarayıcınız olabilir ve yazım denetimi birkaç iş istasyonunda birden yapılıp kaydedilmek üzere merkezi bir konuma iade ediliyor olabilir. Bu dosya aktarımlarının OPD dosyalarıyla yapılması gerekir.

 • Özgün görüntülerinin erişilebilir olduğu tanınmış olan belgelerden bir arşiv oluşturmak istediğinizde. Tanınan metinler, anahtar sözcükle aramaya ve diğer belge alma yöntemlerine olanak tanır.

 • OmniPage’de duraklatılmış bir iş akışının veya Toplu İş Yöneticisi’ndeki bir işin herhangi bir ara sonucunu kaydetmek istediğinizde.

OmniPage Belgesi dosyaları bilgisayarınızdan erişilebilen herhangi bir klasöre kaydedilebilir. Posta içinde, FTP’ye, bulut hedeflerine veya SharePoint gibi EMC sitelerine doğrudan gönderilemezler. Bu aktarımlar, OmniPage dışında yapılabilir.

OmniPage Belgelerini kaydetme