Etiketli PDF dosyaları oluşturma

OmniPage’de PDF çıktı biçimi, PDF 1.4′te belirlenen önceden tanımlanmış MarkedContent nesne türlerini kullanır.

İnsan sesiyle okuma nesnesi OmniPage’deki orijinal nesne türüdür.
Etiketli nesne
, PDF StructTree’de kullanılan bir MarkedContent nesne türüdür, Öznitelikler sütunu Etiketli nesnenin standart özniteliklerini gösterir. Bir öznitelik PDF dosyasında doldurulmamışsa özniteliğin değeri, PDF 1.4 referansına göre varsayılandır (leftIndent, 0 spacebefore, …).

İnsan sesiyle okuma nesnesi

Etiketli nesne

Öznitelikler

Belge

Belge

 

Bölüm,
Çok Sütunlu

Sect

 

Kutu,
Çerçeve

Div

Position
InnerMargin (left, top, right, bottom)

Resim

Figure

Position,
Spacebefore
SpaceAfter
LeftIndent
RightIndent
Alignment

Tablo

Tablo

Spacebefore
SpaceAfter
LeftIndent
RightIndent
Width
Height

Tablo Satırı

TR

 

Tablo Hücresi

TD

Width
Height
Alignment

Parametre

P

Spacebefore
SpaceAfter
LeftIndent
RightIndent
Alignment

Uzun Metin

Span

Underline xor
strikethrough

Etiketli bir PDF oluşturmak için

  1. Dosyaya Kaydet iletişim kutusunda “PDF Aranabilir Görüntüsü” dışında bir PDF çıkış biçimi seçin.

  2. Seçenekler…‘i tıklatın.

  3. Dönüştürücü Seçenekleri iletişim kutusunda, PDF uyumluluğu altında, PDF 1.4 veya PDF 1.5‘i seçin ya da gereksinimlerinize uygun şekilde kaliteyi iyileştirin.

  4. Etiketli PDF oluştur‘un seçili olduğunu kontrol edin. Seçili değilse seçin.

 

Etiketlenmemiş bir PDF aşağıdaki durumlarda oluşturulacaktır:

  • PDF uyumluluğu altında Boyutu iyileştir seçiliyse veya

  • İşleme modu altında Arka plan görüntü katmanını göster seçiliyse veya

  • sayfalar etiketli bir PDF dosyasına eklenirse eklenen sayfaların etiket bilgisi olmayacaktır.

     

 

 

 

 

Etiketli PDF oluşturma