Desteklenen dosya türleri

OmniPage’in açabildiği ve kaydedebildiği görüntü dosyası türleri şunlardır:

Dosya Türü

Çok sayfalı

Açma/Kaydetme

Siyah/Beyaz, Gri, Renkli

Bit Eşlem (*.bmp)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Tümü

DCX (*.dcx)

Evet

Açma ve Kaydetme

Tümü

GIF (*.gif)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Tümü

HD Fotoğraf görüntüsü (JPEG XR)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Tümü

JB2 (*.jbg)

Evet

Açma ve Kaydetme

Siyah Beyaz

JP2 (*.jp2)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Gri Tonlu, Renkli

JPEG (*.jpg)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Gri Tonlu, Renkli

MAX (*.max)

Evet

Açma ve Kaydetme

Tümü

PCX (*.pcx)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Tümü

PDF: Yalnızca görüntü (*.pdf)

Evet

Açma ve Kaydetme

Tümü

PDF: Tüm diğer türler (*.pdf)

Evet

Açma (bkz. not)

Tümü

PNG (*.png)

Hayır

Açma ve Kaydetme

Tümü

TIFF sıkıştırılmış G3/G4 (*.tif)

Evet

Açma ve Kaydetme

Siyah Beyaz

TIFF sıkıştırılmış LZW,
TIFF Paket Bitleri,
TIFF Sıkıştırılmamış (*.tif)

Evet

Açma ve Kaydetme

Tümü

XIFF (Genişletilmiş Görüntü Biçimi) (*.xif)

Evet

Açma

Tümü

XPS Görüntüsü (*.xps)

Evet

Açma ve Kaydetme

Tümü

Giriş görüntü dosyalarının çözünürlüğü için 75 ila 600 dpi önerilir ve en uygun OCR doğruluğu içinse 300 dpi (hem yatay hem de dikey olarak) önerilir. En küçük görüntü boyutunun bir kenarı 16 pikseldir. En büyük boyutlar ise 71 cm (28 inç) ve 8400 pikseldir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa görüntüsü gereksinimleri.

JB2 dışında, çok sayfalı görüntü dosyalarına sayfa ekleyebilirsiniz.

Siyah beyaz görüntüler programa kendi orijinal çözünürlüklerinde girer. Gri tonlu ve renkli görüntülerin orijinal çözünürlüklerinde içe aktarılmasını ya da 150 dpi’nin üzerinde olanların 75 – 150 dpi’ye düşürülmesini tercih etmek için Seçenekler iletişim kutusunun İşlem paneli‘ni kullanın. Bir başka deyişle, bunlar gelecek OCR işlemleri için iyi adaylar değildir. Sayfa görüntüleri ve katıştırılmış resimler için kaydetme çözünürlüğünü kayıt işlemi sırasında denetleyebilirsiniz.

Görüntü boyutunun ve çözünürlüğünün gösterildiği açılan pencereyi görmek için imleci küçük resimlerin üzerinde bekletin.

 • Olası her durumda, görüntüler görüntülendiği şekilde kaydedilir. Siyah beyaz bir görüntüyü JPEG olarak kaydederseniz, gri tonluya dönüştürme seçeneği sunulur. Gri tonlu veya renkli bir görüntüyü TIFF G3 veya G4 olarak kaydetmeyi denerseniz, siyah beyaza dönüştürme seçeneği sunulur.
   

 • Beş ayrı seçenekle PDF biçiminde kaydetme desteklenir. Bunlardan ikisi (Yalnızca görüntü ve PDF Aranabilir Görüntüsü) orijinal görüntüleri içe aktarır.  Yalnızca görüntü içeren PDF’leri kaydetmek için, kaydetme iletişim kutusunda ‘Görüntü’yü seçin. Diğer PDF türlerinde kaydetmek için ‘Metin’i seçin. Ayrıca bkz. PDF’ye kaydetme.


OmniPage, tanıma sonuçlarını aşağıdaki dosya türlerinde kaydedebilir.

Dosya Türü

Düz Metin

Biçimlendirilmiş Metin

True Page

Akan Sayfa

Elektronik Tablo

eKitap (*.opf) Bkz. not 1

x

x

 

 

 

HTML 4.0 (*htm) Bkz. not 2

x

x

x

 

 

HTML 3.2 (*htm) Bkz. not 2

x

x

 

 

 x

InfoPath (*.xsn) Bkz. not 1

 

 

x

 

 

Microsoft Excel 97, 2000 (*.xls)

x

x

 

 

x

Microsoft Excel XP, 2003 (*.xls)

x

x

 

 

x

Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)

x

x

 

 

x

Microsoft PowerPoint 97 (*.rtf)

x

x

 

 

 

Microsoft Publisher 98 (*.rtf)

x

x

 

 

 

Microsoft Reader Bkz. not 1(*.lit)

x

x

 

 

 

Microsoft Word 2007 (*.docx)

x

x

x

x

 

Microsoft Word 2003 (WordML) (*.xml)
Bkz. not
1

x

x

x

x

 

Microsoft Word 2000, XP (*.doc)

x

x

x

x

 

Microsoft Word 97 (*.doc)

x

x

x

x

 

PDF, normal (*.pdf)

 

 

x

 

 

PDF Düzenlenmiş (*.pdf)

x

x

x

 

 

PDF Aranabilir Görüntüsü (*.pdf)

 

 

x

 

 

PDF görüntüsü yedekli (*.pdf)

 

 

x

 

 

RTF Word 2000, 97, 6.0/95 (*.rtf)
Bkz. not
3

x

x

x

x

 

RTF 2000 ExactWord (*.rtf)
Bkz. not
3

 

 

x

x

 

WordPad (*.rtf)

x

x

 

 

 

WordPerfect 12, X3 (*.wpd)

x

x

x

x

 

XML (*.xml) Bkz. not 1

 

 

x

 

 

XPS (XML Kağıt Belirtimi) (*.xps)

 

 

x

 

 

XPS Aranabilir Görüntüsü (*.xps)

 

 

x

 

 

Metin (*.txt)

x

 

 

 

 

Metin ve Satır sonlu metin (*.txt)

x

 

 

 

 

Metin – Virgülle Ayrılmış (*.csv)

x

 

 

 

 

Metin – Biçimlendirilmiş (*.txt)

 

 

x

 

 

Wave Ses Dönüştürücü (*.wav)

yok

Unicode Metin (*.txt)

x

x

 

 

 

Unicode Metin – Virgülle Ayrılmış (*.csv)

x

x

 

 

 

Unicode Metin – Biçimlendirilmiş (*.txt)

 

 

x

 

 

Unicode Metin, satır sonlu (*.txt)

x

x

 

 

 

OmniPage Belgesi (*.opd) Bkz. not 4

Göründüğü gibi kaydedilir

 

 • 1 Bu kayıt dosyası türleri yalnızca OmniPage Professional’da Omnipage pro Desteklenen dosya türlerikullanılabilir.
   

 • 2 HTML’ye kaydederken, tüm grafikler JPEG biçimi kullanılarak ayrı görüntü dosyaları halinde kaydedilir. Varsayılan olarak grafikler alt klasöre koyulur, ancak HTML dönüştürücüsü grafikleri HTML dosyasıyla aynı klasöre kaydetmenize izin verir. HTML çıkışını postayla gönderirken veya FTP’ye ve SharePoint’e kaydederken bu seçenek kullanılmalıdır.
   

 • 3 Tanıma sonuçları Pano’ya RTF 95/6.0, Unicode Metin, Metin ve Metin – Virgülle Ayrılmış biçiminde gönderilir. Yapıştırma işlemi için hangi biçimin en uygun olduğuna hedef uygulama karar verir. Tüm RTF sürümleri RTF’nin etkinleştirildiği tüm programlar tarafından görüntülenebilir, ancak eski programlar yeni RTF dosyası sürümlerine özgü olan özellikleri işleyemeyebilir. RTF 2000 ExactWord, sayfaları Microsoft Word’te daha kesin olarak işler. Kayıt sırasında arka planda Word’ü çalıştırır, belgeyi sayfalandırır ve inceler ve son kayıt öncesinde dosyayı ayarlar. Akan Sayfa kaydı ile metnin yeni sayfalara geçmesini ve True Page ile de metinlerin metin kutularının dışına taşmasını önlemeye çalışır. RTF 2000 ExactWord diğer RTF kayıtlarından daha yavaştır. Microsoft Word yoksa, otomatik olarak normal RTF 2000 biçimi kullanılır.
   

 • 4 OmniPage Belgeleri, OmniPage ile yeniden açılabilir. OmniPage 18, OmniPage 15, 16 ve 17 ile oluşturulmuş OPD dosyalarını açabilir. Sürüm 15′e ait dosyalar programa adsız belgeler olarak girer. OPD’yi eski biçimde tutmak ve aynı zamanda yeni bir OPD olarak kaydetmek amacıyla, eski dosyanın üzerine yazmamak için farklı bir ad seçin.


 

//

Desteklenen dosya türleri