Çoklu dönüştürücüler

Çoklu dönüştürücü, bir dışa aktarma adımında iki veya daha fazla dosya türüne dışa aktarmaya olanak tanır. Bu dönüştürücüler, gerçekte var olan Metin ve/veya Görüntü dönüştürücülerinin bileşimleridir.

Örnek çoklu dönüştürücüyü kullanmak için:

 1. Kaydetme iletişim kutusunda Birden Çok‘u seçin

 2. Dört örnek çoklu dönüştürücüden birini seçin:

  • Görüntü PDF ve TIFF,

  • Word ve TIFF,

  • Word ve TXT,

  • PDF ve Word.

Sayfalarınız, sağladığınız dosya adı kullanılarak her iki dosya türünde kaydedilir. Dosyaları birbirinden uzantısı ayırır.

 1. Dosyaları farklı klasörlere kaydetmek istiyorsanız Seçenekler…‘i tıklatın ve alt klasörleri belirtin.

Diğer tüm ayarlar çoklu dönüştürücüdeki her bir dosya türünün geçerli dönüştürücü seçeneklerinden alınır.

Kendi çoklu dönüştürücünüzü oluşturmak için:

 1. Araçlar menüsünden Dışa Aktarma Dönüştürücüleri…‘ni seçin.

 2. Birden çok dönüştürücü başlığını seçin.

 3. Var olan bir çoklu dönüştürücüyü seçin ve Oluşturma kaynağı…‘nı tıklatın.

 4. Bir ad belirtin ve Tamam’ı tıklatın.

 5. Tüm metin dönüştürücülerin listesini peşi sıra tüm görüntü dönüştürücüleriyle birlikte almak için Seçenekler…‘i tıklatın.

 6. İstediklerinizi işaretleyin. Her dosya türü için isteğe bağlı olarak alt klasör yollarını belirtin.

Örnek dönüştürücüler ve sizin oluşturduklarınız bağımlı dönüştürücülerdir. HTML’e ve Wordpad’e kaydetmek için bir çoklu dönüştürücü yaptığınızı varsayalım. Basit HTML dönüştürücüsünün kaydetme seçeneklerini daha sonra değiştirirseniz, bu değişiklikler çoklu dönüştürücüde de uygulanır.

Bağımsız bir çoklu dönüştürücü yapmak için, aynı örneği kullanarak basit HTML dönüştürücüsünü seçin ve ondan yeni basit bir dönüştürücü yaparak ‘Çoklu için HTML’ gibi bir ad verin. Benzer şekilde, ‘Çoklu için WordPad’ dönüştürücüsünü oluşturun. Ardından, kullanıcı tanımlı iki basit dönüştürücüden yeni çoklu dönüştürücüyü oluşturun. Bu yolla, HTML’ye basit kaydetme ayarları çoklu dönüştürücüdekilerden bağımsız olur.

Farklı biçimlendirme düzeylerindeki veya dosya seçeneklerindeki sayfaları, basit dönüştürücülerinde tanımlanan farklı dosya türlerine kaydedebilirsiniz. Bazı kaydetme işlemleri çoklu dönüştürücülerle yapılamaz. Bunlar şunlardır:

OmniPage Belgelerini kaydetme

İki kaydetme adımlı bir iş akışı kullanın veya iki ayrı kayıt gerçekleştirin.

 

İki hedefe kaydetme

Örneğin, bir belgeyi dosyaya kaydedip aynı zamanda posta içinde göndermek için bir çoklu dönüştürücü kullanılamaz. İki kaydetme adımlı bir iş akışı kullanın veya iki ayrı kayıt gerçekleştirin.

 

Farklı sayfa aralıklarını kaydetme

Kayıt sırasında yalnızca bir grup seçili sayfa olabileceği için farklı sayfa aralıkları farklı dosya türlerine kaydedilemez. Aynı nedenle, iş akışları da kullanılamaz. İki ayrı kayıt işlemi gerçekleştirin.

 

 

 • Çoklu dönüştürücü ile belgeyi metin dosyası olarak kaydedebilir (dizin oluşturma için kullanışlıdır) ve tek bir kaydetme adımında bir Wave dosyası oluşturabilirsiniz. Daha sonra dinlemek üzere Wave ses dosyaları oluşturmak için Nuance RealSpeak yüklenmelidir.

//

Çoklu dönüştürücüler