Biçimlendirme seviyeleri

Dışarıya aktarma için biçimlendirme seviyesi Dosyaya Kaydet iletişim kutusunda veya Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda, dışa aktarma sırasında belirlenir. Üç seviye Metin Düzenleyicisi’ndeki aynı adlı biçimlendirme seviyelerine denk gelir. Yine de, kaydetme için uygulanacak seviye Metin Düzenleyicisinde gösterilen biçimlendirme seviyesinden bağımsızdır.

Bir dosyayı veya postayı dışarı aktarırken, ilk olarak bir dosya türü belirleyin. Bu ayar, hangi biçimlendirme seviyelerinin kullanılabileceğini belirler.

Biçimlendirme seviyeleri şunlardır:

Düz Metin

Düz sütunları kaldırılmış sola hizalanmış metni tek bir yazı tipi ve yazı tipi boyutuyla dışarı aktarır. Metin veya Unicode dosya türlerine aktarırken, grafikler ve tablolar desteklenmez. Düz metni neredeyse bütün dosya tiplerine ve hedef uygulamalara aktarabilirsiniz; aktarma sırasında grafikler, tablolar ve madde işaretleri de korunur. True Page’de elle değiştirilen okuma sırasının bu biçimlendirme seviyesi üzerinde etkisi olur.

Biçimlendirilmiş Metin

Yazı tipi ve paragraf stiline sahip sütunları kaldırılmış metni grafikler ve tablolarla beraber dışa aktarır. Bu, neredeyse bütün dosya türleri için kullanılabilir. True Page’de elle değiştirilen okuma sırasının bu biçimlendirme seviyesi üzerinde etkisi olur.

Excel’e kaydederken bu seviyenin özel bir amacı vardır. Bir belgede tespit edilen her bir tablo veya elektronik tablo ayrı bir çalışma sayfasına kaydedilir. Diğer içerik son çalışma sayfasına yerleştirilir ve dizin işlevi görür. Tablolar, kendi çalışma sayfalarının köprüleriyle değiştirilir.

Akan Sayfa

Sütunlar da dahil sayfaların özgün düzenlerini korur. Bu, mümkün olduğu yerlerde metin kutuları ve çerçeveler yerine sütun ve girinti ayarlarıyla yapılır. Metin böylece bir sütundan diğerine kaydırılır ki metin kutuları kullanıldığı zaman böyle bir şey yapılamaz.

True Page

Sütunlar da dahil sayfaların özgün düzenlerini korur. Metin, resim, tablo kutuları ve çerçeveleriyle yapılır. Sadece bunu yönetebilecek hedef uygulamalar için önerilir. True Page biçimlendirme ‘Düzenlenmiş PDF’ dosya türü hariç XML ve bütün PDF aktarımları için tek tercihtir.

Elektronik Tablo

Elektronik tablo uygulamalarında kullanıma uygun olarak tanıma sonuçlarını tablolu biçimde dışa aktarır. Her bir sayfa ayrı bir çalışma sayfasına yerleştirilir.

 

Düz Metin ve Bİçimlendirilmiş Metin için sütunların kaldırılmasında dışa aktarım soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru yapılır.

Dışa aktarmadan önce, sıranın doğru olduğundan emin olmak için Düz Metin Omnipage icon nf%20 Biçimlendirme seviyeleri veya Biçimlendirilmiş Metin Omnipage icon rfp Biçimlendirme seviyeleri ayarlarını kontrol edin. Doğru değilse, okuma sırasını değiştirmek için True Page’e Omnipage icon tp Biçimlendirme seviyeleri geçin.

Metni dikey hizalamalı olarak dışa aktarmak için, True Page veya Akış Sayfasını kullanmanız gerekir.

Biçimlendirme seviyeleri