File-it Yardımcısı

Omnipage pro File it Yardımcısı

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

File-it Yardımcısı işlem sırasında kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen işleri tarar. Tipik senaryoda tarama istasyonundaki işleçler her şey önceden belirtilmiş olduğu için belgenin sonraki süreçleri veya hedefleri hakkında bir şey bilme gereği duymadan belgeleri hazırlar, her bir belgeye uygun kapak sayfasını uygular.

Yardımcı iş akışınızı belirlemenizi sağlayacak şekilde bir barkod kapak sayfasını yazdırmanızı sağlar. Ardından belgenizi bir tarayıcının ADF’ine koyup bu kapak sayfasını belgenin üzerine yerleştirin; daha önceden OmniPage ile ilişkilendirilmiş tarayıcı düğmesine basarak iş akışını başlatın.

Adımlar

 1. OmniPage’de, Araçlar menüsünden File-it Yardımcısı‘nı seçin.

 2. Başlat bölmesinde iş akışınıza bir ad verin. Var olan bir iş akışını adlandıramazsınız.

 3. Desteklenen metin veya görüntü dosyası biçimlerinden bir çıkış biçimi seçin.

 4. Bir çıkış dosyası konumu belirtin.

 5. Çıkış dosyanıza bir ad verin.

 6. Devam…  seçeneğini tıklatın.

 7. Bitir bölmesinde, henüz yapmadıysanız bir tarayıcı düğmesini OmniPage ile ilişkilendirmek için Denetim Masası… düğmesini tıklatın. Bunu Tarayıcılar ve Kameralar bölmesinde yapmak için, tarayıcı seçiliyken Özellikler düğmesini tıklatın. Özellikler iletişim kutusunda, Olaylar sekmesini tıklatın. Bir tarayıcı olayı seçin (ö rn. bir tarayıcı düğmesi) ve bunu OmniPage ile ilişkilendirin, örn. Eylemler’in altında, OmniPage 18′i seçin.

 8. Geçerli iş akışı değerlerinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu biliyorsanız, barkod kapak sayfasını yazdırıp 9-13. arasındaki adımları atlayın.

 9. İş Akışı Yardımcısı’nı üç adet önceden tanımlanmış adımı (Tara, Tanı ve Kaydet) ve bunların varsayılan seçenekleriyle görüntülemek için İş Akışı Ayarlarını Görüntüle… seçeneğini tıklatın. Adımları değiştiremezsiniz ancak seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

 10. Adımların üzerinden geçin ve seçenekleri ihtiyaçlarınıza göre kontrol edip değiştirin.

 11. İş Akışı Yardımcısı’nı kapatmak için Bitir‘i tıklatın.

 12. Bir uyarı iletisi barkod kapak sayfasını yazdırmanızı hatırlatır.

 13. Kapak Sayfasını Yazdır… seçeneğini tıklatın. Yazdır iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.

 14. Son‘u tıklatın.

 15. Tarayıcınızda, yazdırılan barkod kapak sayfasını belgenizin tepesine yerleştirin.

 16. OmniPage ile ilişkilendirilmiş tarayıcı düğmesine basın.

  File-it Yardımcısı barkod kapak sayfası iş akışını otomatik olarak oluşturur. Tarayıcı düğmesine bastığınızda, Toplu İş Yöneticisi bu tarama iş akışı ile başlar ve işlem başlamış olur.
  İş akışı ayarları kullanılarak belge dönüştürülüp çıkış konumuna gönderilir.

 17. Tekrarlanan görevler için Toplu İş Yöneticisi’nde bu barkod kapak sayfası tarama iş akışını etkinleştirmek istediğiniz her zaman Omnipage tb bm activate File it Yardımcısı İşi Etkinleştir düğmesini tıklatın.  Her seferinde yeni bir iş tekrarı oluşturulur. Geçmiş sütununda bütün tekrarlara genel bakış atabilirsiniz.

  Etkileşimli adımlar (örn. elle bölgelere ayırma, yazım denetleme) içeren daha karmaşık görevler için Barkod kapak sayfası işleri oluşturma konusunda anlatıldığı gibi barkod kapak sayfasını elle oluşturun.

 

File-it Yardımcısı