Dosya girişi ile barkod işleme

Omnipage pro Dosya girişi ile barkod işleme

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Görüntü dosyası girişiyle barkod işlemeye ilişkin ana adımlar için Barkod işleme hakkında konusuna bakın.

Görüntü dosyalarını barkod sayfasıyla işlemeye hazırlanmak için:

  1. Toplu İş Yöneticisi‘ni başlatın.

  2. Araçlar menüsünden Seçenekler… öğesini seçin.

  1. Genel bölmesi‘nde Sistem tepsisinde OmniPage Aracısı’nı etkinleştir seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

  2. İsteğe bağlı olarak, kapak sayfalarının başvuruda bulunduğu iş akışı dosyalarını bulmak için bir veya daha fazla klasör belirtin.

Barkod kapak sayfası işiyle işlemden geçirmek için:

  1. İşin gereken zamanda çalıştığından emin olun.

  2. Klasör izlenmektedir ve belirtilen izlenen klasöre bir barkod kapak sayfası yerleştirildiği anda iş akışı başlatılacaktır.

  3. İş akışı, kapak sayfasından sonra klasöre gelen görüntü dosyalarını işler. Kayıt işlemi, tüm giriş dosyaları işlendikten sonra, kaydetme seçeneklerine uygun olarak yapılır. Yeni bir kapak sayfası olmadan başka dosyalar bırakılırsa, bu sayfalar da işlenir ve kayıt işlemi yeni sayfaları da içerecek şekilde yeniden yapılır.

  4. İş akışı, iş için belirtilen bitiş zamanında veya her yeni barkod kapak sayfası algılandığında tamamlanır.

Barkod kapak sayfası görüntüsünü ve görüntü dosyalarını izlenen barkod klasörüne kendiniz kopyalayabilir veya bunu yapmaları için başkalarını yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca, izlenen klasöre yalnızca bir barkod kapak sayfası görüntü dosyası koyabilir ve sonra bir ağ tarayıcısının görüntü dosyalarını hazırlayıp buraya göndermesini sağlayabilirsiniz.

 

 

Dosya girişi ile barkod işleme