Barkod kapak sayfası işleri oluşturma

Omnipage pro Barkod kapak sayfası işleri oluşturma

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Barkod kapak sayfası işlerini, izleme için zamanlama seçeneklerini belirtebileceğiniz Toplu İş Yöneticisi‘nde oluşturursunuz. Görüntü dosyası girişiyle barkod işlemeye ilişkin ana adımlar için Barkod işleme hakkında konusuna bakın.

Barkod kapak sayfası işleri oluşturmak için

  1. Toplu İş Yöneticisi’ni başlatın.

  2. Omnipage tb bm new Barkod kapak sayfası işleri oluşturma İş Oluştur’u tıklatın.

  3. İş türü olarak Barkod kapak sayfası işini seçin.

  4. Bir iş adı yazın, sonra İleri’yi tıklatın.

  5. İzlenen barkod klasörüne gidin ve bunu seçin.

  6. İzlenecek dosya türünü seçin (örneğin: TIFF veya PDF; ayrıca Tüm dosyaları da seçebilirsiniz.)

  7. Tamam’ı ve İleri’yi tıklatın.

  8. Başlatma ve Durdurma Seçenekleri bölmesinde izleme ve diğer seçenekler için uygun zamanlamayı seçin.

  9. Son‘u tıklatın.

 

 

//

Barkod kapak sayfası işleri oluşturma