Seçenekler: Metin Düzenleyicisi

Tanınan metni düzenlemeye yönelik ayarları seçmek için, Seçenekler iletişim kutusunda Metin Düzenleyicisi sekmesini tıklatın.

Omnipage tb st options Metin Düzenleyicisi

Standart araç çubuğu‘ndaki Seçenekler düğmesini veya Araçlar menüsünü kullanarak Seçenekler iletişim kutusunu açın.

Ayarlar, tüm var olan sayfalara hemen uygulanır.

Gösterme

Metin Düzenleyicisi’nde aralık noktalarını, paragraf sonu ve hücre sonu işaretlerini ve sekme oklarını görmek için Yazdırılmayan Karakterler‘i seçin.

Şüpheli ve sözlük dışı sözcükler için kırmızı dalgalı alt çizgiler görüntülenmesini isterseniz İşaretler‘i seçin. Sözlük dışı sözcükler Yazım Denetimi bölmesi‘nde ayrı ayrı gösterin veya gizleyin.

Üstbilgi veya altbilgi işaretlerini görüntülemek için Üstbilgiler ve Altbilgiler‘i seçin.

Okuma sırasının oklarla gösterilmesini sağlamak için Okuma Sırası‘nı seçin. Yalnızca True Page’te görüntülenebilir ve değiştirilebilir.

Ölçü Birimleri

Program genelinde kullanılacak ölçü birimini seçin.

Sözcük Kaydırma

Orijinal belgedeki satır sonlarının korunması için Kaydırma yok‘u seçin. Düz Metin‘de orijinal satır sonları her zaman uygulanır. Metnin, kenar boşlukları arasında veya çerçevesi içinde akmasını sağlamak için Cetvele Kaydır‘ı seçin. Kaydırma tercihiniz tüm tanınan sayfalara hemen uygulanır.

Form Nesneleri

Metin Düzenleyicisi’nde doldurulabilir form alanlarını sarı vurguyla işaretlemek için Doldurulabilir alanları vurgula‘yı seçin.

 

Metin Düzenleyicisi