Seçenekler: İşlem

Bu iletişim kutusu, OCR‘yi ve işlemeyi etkileyen ayarları seçmek için kullanılır. OmniPage’de, Doğrudan OCR ve PaperPort için görüntülenebilir.

Bu iletişim kutusunu OmniPage’de görüntülemek için

  • Standart araç çubuğunda Omnipage tb st options İşlem Seçenekler düğmesi ile veya Araçlar menüsünden Seçenekler iletişim kutusunu açın ve ardından İşlem sekmesini tıklatın.

Bu iletişim kutusunu Doğrudan OCR’da görüntülemek için (Microsoft Office uygulamalarında ve Word Perfect’te)

  • Microsoft Office 2007 veya 2010 uygulamasının Nuance OCR sekmesinde veya OmniPage araç çubuğundan Omnipage icon acquire text settings İşlem Metin Alma Ayarları düğmesini tıklatın ya da WordPerfect’te veya önceki Microsoft Office sürümlerinde Dosya menüsünü kullanın. İşlem sekmesini tıklatın.

Bu iletişim kutusunu PaperPort’ta görüntülemek için

  1. PaperPort Gönder çubuğunda Microsoft Word simgesini sağ tıklatın ve Gönder Seçenekleri…‘ni belirleyin. Gönder Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

  2. Görüntüyü şununla metne dönüştür (OCR) seçim kutusunda OmniPage 18′i seçtikten sonra Ayarlar… düğmesini tıklatın. Seçenekler iletişim kutusu görünür. İşlem sekmesini tıklatın.

 

İşlem bölmesi aşağıdaki ayarları sunar:

Yeni sayfalar

Araya yeni sayfa ekle

Yeni sayfaların geçerli belgenizde eklenmesini istediğiniz yeri seçin. Son sayfadan sonra (varsayılan), Geçerli sayfadan sonra, Geçerli sayfadan önce veya İlk sayfadan önce seçeneklerinden birini belirleyin.

Elle yüklenen tüm sayfaları otomatik seç

Sayfaları elle işlerken bunu seçin. Seçildiğinde, yüklenen tüm sayfalar otomatik olarak seçilir. OCR’yi çalıştırmak için, OCR Gerçekleştir düğmesini yalnızca bir kez tıklatın.

Boş sayfaları atla

Boş sayfaların işlenmeden atlanması için bunu seçin. Bunu etkinleştirirseniz, Her boş sayfada yeni dosya oluştur kaydetme seçeneğinin bir etkisi olmaz.

Duyarlılık

Duyarlılığın algılanması için bir ayar girin: Varsayılan 50′dir, aralık 0 ile 100 arasındadır. Yüksek bir değer, boş olarak bildirilmesi için sayfanın çok temiz olması gerektiği anlamına gelir. Bu ayar Boş sayfaları atla ayarını ve aynı zamanda Her boş sayfada yeni dosya oluştur kaydetme seçeneğini etkiler.

Görüntü ön işlemi

Geliştirme Şablonunu Uygula

Görüntülere ön işlem yapmak için görüntü geliştirme şablonunu seçin. Şablonu kaldırmak için <Yok> seçeneğini belirleyin.

Elle geliştir

Görüntünüze Görüntü Geliştirme penceresinde ön işlem uygulamak için bunu seçin.

Sayfa döndürme

OmniPage’in yönü kontrol etmesi ve yanlış yöndeki gelen sayfa görüntülerini tanıma öncesinde otomatik olarak 90, 180 veya 270 derece döndürmesi için Otomatik‘i seçin. Gerekirse tüm sayfalar otomatik olarak düzeltilir (eğriliği düzeltilir). Gelen görüntüleri 90 derece sağa döndürmek için Sağ 90′ı seçin. Gelen görüntüleri 90 derece sola döndürmek için Sol 90′ı seçin. Gelen görüntüleri 180 derece döndürmek için 180′i seçin. İçe aktardıktan sonra görüntüleri tek tek döndürmek için Görüntü araç çubuğunda döndürme düğmelerini kullanın.

Görüntüdeki lekeleri kaldır

Görüntülerdeki lekelerin otomatik olarak kaldırılmasını sağlamak için bunu seçin. Normal ve Yarı Tonlu leke kaldırma yöntemlerinden birini seçin.
Bu seçilmezse, Omnipage tb ie despeckle İşlem Lekeleri kaldır aracıyla Görüntü Geliştirme penceresinde lekeleri görüntüden elle yine de kaldırabilirsiniz.

Görüntü eğriliğini düzelt

Gerekirse, tüm sayfaların otomatik olarak düzeltilmesini sağlamak için bunu seçin.

Otomatik kırp

Kenar boşluklarını programın algılamasını ve sayfa kenarlarındaki aşırı büyük boş alanları kaldırmasını sağlayın.

Zımba deliklerini kaldır

Zımba deliklerini çevresindeki arka plan rengine dönüştürün.

Orijinal görüntü çözünürlüğünü koru

Programa giren gri tonlu ve renkli görüntülerin orijinal çözünürlüklerini korumak için bunu seçin. Sayfa görüntüsü kaydetme ve tanınan sayfalardaki katıştırılmış görüntüler için yüksek kalitede görüntü dışa aktarmaya gerek duyuyorsanız bunu yapın. Gri tonlu ve renkli görüntülerin yaklaşık 300 dpi’ye düşürülmesi için bunun seçimini kaldırın.

Kenarlıkları temizle

Sayfa kenar boşluklarında leke silme ve parazit kaldırmayı sağlar. Tarama sırasında oluşabilen siyah gölgelerin kaldırılmasında bu yararlıdır.

Özellikleri koru

Metin ve arka plan rengini koru

Renkli metinlerin ve arka planların algılanıp Metin Düzenleyicisi’nde görüntülenmesi ve dışa aktarıma sunulması için Metin ve arka plan rengini koru’yu seçin. Belgedeki renkli resimleri istiyor ancak renkli metin ve arka planları istemiyorsanız bunun seçimini kaldırın. Metin Düzenleyicisi, metin ve arka planların rengini değiştirmenizi sağlar. Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesinde OCR işlemini şunun için iyileştir Hız açıksa bu seçenek gridir. Belgenizi Kindle‘a gönderdiğinizde renk çıkarılır.

Karşılıklı sayfaları ara

Açık bir kitabın karşılıklı iki sayfasını tek adımda taradıktan sonra onları iki sayfa olarak tanıyıp depolamak istiyorsanız (iki ayrı taramadan gelmişler gibi) bunu seçin.

Köprüleri ara

Köprülerin algılanması, Metin Düzenleyicisi’nde çalışan bağlantılar gibi görüntülenmesi ve dışa aktarıma sunulması için bunu seçin.

Ters çevrilmiş metni koru

Ters çevrilen metni (siyah veya koyu arka planda beyaz veya silik harfler) korumak için bunu seçin. Ters çevrilmiş metnin normal metne dönüştürülmesi için bunun seçimini kaldırın. Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesinde OCR işlemini şunun için iyileştir Hız açıksa bu seçenek gridir.

Üstbilgi ve altbilgileri ara

Üstbilgi ve altbilgilerin algılanması ve dışa aktarılabilmesi için bunu seçin. Üstbilgi ve altbilgilere normal metin gibi işlem yapılması için bunun seçimini kaldırın.

PDF

Görüntü o
larak aç

PDF dosyasının tanınan metni yeterli değilse bunu seçin. Bu seçeneğin geçerli olması için, PDF dosyasını bu seçenek işaretliyken yeniden yükleyin.

Etiketleri kullan

PDF etiketleri, OmniPage’in kullanabileceği biçimlendirme bilgilerini içerir. Seçeneğin yalnızca etiketli PDF dosyaları üzerinde etkisi vardır. Otomatik bölge oluşturma sırasında otomatik düzen analizi (paragraflar, tablolar, grafikler) yeterli değilse bu ayarı değiştirin ve PDF dosyasını yeniden yükleyin.

PDF yazı tiplerini kullan

PDF dosyalarını açarken, olası her durumda yazı tipi eşleştirme yönergelerinizi geçersiz kılmak için bunu seçin. OmniPage, PDF dosyalarındaki yazı tipi listesini okuyabilir ve sisteminizdeki bu yazı tiplerini arayarak dönüştürülen belgede onları kullanır.

//

İşlem