OmniPage Araç Kutusu

OmniPage Araç Kutusu otomatik ve el ile yapılan işlemleri denetler. Ayrıca iş akışlarını buradan başlatabilirsiniz. Açılır listeler seçenekleri belirlemede kullanılır.

Omnipage eng toolbox OmniPage Araç Kutusu

Başlat düğmesi tüm geçerli ayarları kullanarak veya önceden tanımlı ayarlarla iş akışını çalıştırarak otomatik işlemi başlatır. İş akışı çalıştırıldığında, Araç Kutusu ilerleme izleyicisine dönüşür.

Sayfayı Al, OCR Gerçekleştir ve Sonuçları Dışa Aktar düğmeleri elle işlemde kullanılır. Farklı seçenekler ayarlandıkça düğmelerdeki resimler değişir.

OmniPage Araç Kutusu yatay olarak yeniden boyutlandırılabilir.

 

Küçük modda OmniPage Araç Kutusu

Küçük modda, düğmelerin altındaki açılır listeler görünmez. İşlevleri düğmenin kendisiyle birleştirilmiştir.

Küçük modda açılır listeyi görüntülemek için düğmenin sağındaki oku tıklatın.

İki mod arasında geçiş yapmak için Araç Kutusunun en sağındaki üçgeni tıklatın.

Bu küçük mod görünümü Standart araç çubuğunu ve OmniPage Araç Kutusunu yan yana sabitlemenizi sağlayarak pencerelere daha fazla yer açar.

Omnipage toolbox standard OmniPage Araç Kutusu

OmniPage Araç Kutusu, kullanıcı tanımlı iş akışını çalıştırırken iş akışı durumunu da görüntüler.  

Omnipage tbx wflow OmniPage Araç Kutusu

Seçenekler bölmesini görüntülemek için bir adımı tıklatın (veya bir adımı sağ tıklatıp Adım özellikleri’ni tıklatın). Örneğin, yukarıda görebileceğiniz gibi İş Akışı Görünümü gösterildiğinde OmniPage Araç Kutusu’nda Görüntüleri Tanı düğmesini tıklatırsanız, İş Akışı Yardımcısı – Görüntüleri Tanı bölmesi görünür. Seçenekleri kontrol edebilir ve gerekirse değiştirebilirsiniz. İş akışı çalıştırılırken seçenekleri aynı zamanda denetleyebilirsiniz, ancak onları bu sırada değiştiremezsiniz.

 

Düğmeler

 

Başlat düğmesi
Omnipage tbxb start OmniPage Araç Kutusu

Otomatik işlemi başlatır: geçerli ayarlara göre görüntü alma, OCR gerçekleştirme (otomatik bölge oluşturma, tanıma ve gerekirse yazım denetimi yapma) ve dışa aktarma.
Seçili iş akışını başlatır. İş akışı açılır listesindeki seçime bağlı olarak düğmenin farklı görünümü vardır.

Sayfayı Al düğmesi
Omnipage tbxb scan color OmniPage Araç Kutusu

Sayfaları tarar (renkli gri tonlu veya siyah beyaz) veya görüntüleri yükler. Sayfayı Al açılır listesinde seçilen belge kaynağına göre düğmenin farklı resimleri vardır.

OCR Gerçekleştir düğmesi
Omnipage tbxb ocr OmniPage Araç Kutusu

Metin tanımayı başlatır. Bölgeleri olmayan görüntüler için ayrıca, metin tanıma öncesinde otomatik bölge oluşturmayı başlatır. Düzen Açıklaması açılır listesinde seçilen ayara göre düğmenin farklı resimleri vardır.

Sonuçları Dışa Aktar düğmesi
Omnipage tbxb save file OmniPage Araç Kutusu

Tanıma sonuçlarını posta olarak veya diğer hedeflere göndermek ya da Pano’ya kopyalamak üzere belirtilen dosya biçiminde kaydetmek için kullanılır. Sonuçları Dışa Aktar açılır listesinde seçilen hedefe göre düğmenin farklı resimleri vardır.

 

  • İşlem başlatıldıktan sonra Başlat düğmesi Durdur’a dönüşür. Durdur düğmesi işlemi yarıda keser. Devam eden adım iptal edilir, ancak tüm tamamlanan adımlar korunur. Ardından ayarlarda ve bölge oluşturmada değişiklik yapabilirsiniz. İşlemi yeniden başlatmak için Başlat düğmesine basıldığında, Otomatik İşlem iletişim kutusu var olan sayfaların işlenmesinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını, ek sayfaların yüklenerek işlenip işlenmeyeceğini veya tüm sayfaların yeniden işlenip işlenmeyeceğini belirlemenizi sağlar. Elle işlemeyi yeniden başlatmak için ilgili düğmeyi tıklatın: 1, 2 veya 3.

 

Açılır listeler

 

İş akışı açılır listesi

Omnipage eng tbxlist 0 OmniPage Araç Kutusu

 

1-2-3 öğesi otomatik ve elle işlemeye olanak tanır. Ayrıca önceden tanımlanmış dört iş akışınız ve oluşturmuş olduğunuz iş akışları vardır.

Sayfayı Al açılır listesi

Omnipage eng tbxlist 1 OmniPage Araç Kutusu

 

Bunlar sayfa görüntülerini OmniPage’e getirme seçenekleridir. Görüntü dosyalarını veya tarama sayfalarını siyah beyaz, gri tonlu ya da renkli olarak yükleyebilirsiniz. Listelenen öğeler OmniPage sürümünüze ve bilgisayar ortamınıza bağlıdır. Burada görüntülenmeyen öğeleri içerebilir.

Düzen Açıklaması açılır listesi

Omnipage eng tbxlist 2 OmniPage Araç Kutusu 

Bu liste, otomatik bölge oluşturma gerçekleştirildiğinde programa yardımcı olmak için orijinal belgedeki sayfaların düzenine yönelik açıklama seçenekleri sunar. Şablonlar yalnızca kaydedilmişseler görünür. Form yalnızca OmniPage Professional’da kullanılabilir.

Sonuçları Dışa Aktar açılı
r listesi

Omnipage eng tbxlist 3 OmniPage Araç Kutusu

 

Tanınan metinlerin ve korunan grafiklerin olduğu sayfaları dosyaya kaydedip posta eki olarak göndererek, diğer hedeflere yönlendirerek veya Pano’ya kopyalayarak başka uygulamalarda kullanmak üzere dışa aktarabilirsiniz.

 

 

Omnipage pro OmniPage Araç Kutusu

Yalnızca OmniPage Professional, Microsoft SharePoint, Hummingbird, iManage veya ODMA kaynaklarından dosyaların içe aktarılmasını veya onlara dışa aktarılmasını destekler.

 

Her liste öğesiyle ilgili daha fazla bilgi için Sayfaları alma, Orijinal düzeni açıklama ve Sonuçları Dışa Aktarma konularına bakın.

  • OmniPage Araç Kutusu artık görünmüyorsa, tekrar görüntülemek için Görünüm menüsünden Araç Çubukları‘nı seçin ve Araç Çubukları iletişim kutusunda OmniPage Araç Kutusu‘nu seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Araç Çubuklarını Özelleştirme.

//

OmniPage Araç Kutusu