Klasik Görünüm

Klasik Görünüm, Esnek Görünüm‘ün özel bir türüdür. Bu görünüm, önceki OmniPage sürümlerindekine benzer bir görünüş ve kullanıma sahiptir. Sonradan Klasik Görünüm ekran düzenini değiştirirseniz, OmniPage 15 görünümünü geri yüklemek için Pencere menüsünden Geçerli Görünümü Sıfırla‘yı seçin.

Varsayılan Klasik Görünüm’de ayırma çizgileriyle birbirinden ayrılmış dört çalışma alanı vardır. OmniPage masaüstü, Küçük Resimler bölmesi‘nde her sayfanın minyatür görüntülerini  ve Sayfa Görüntüsü bölmesi‘nde de belgenin geçerli sayfa görüntüsünü gösterir. Sayfayı tanıma işlemi yapılmışsa, tanıma sonuçları Metin Düzenleyicisi‘nde, seçilebilir üç biçimlendirme düzeyinden birinde görüntülenir. Belge Yöneticisi‘nde istatistiksel bilgiler yer alır. Sayfa işlemleri bu bölmeden ve Küçük Resimler bölmesi‘nden gerçekleştirilebilir.

Kolay Yükleyici, İş Akışı Durumu veya Yardım bölmelerini eklemek için Pencere menüsünü kullanın. Klasik Görünüm’de sekmeli bölmeler kullanılamaz; bölmeler döşenmiş durumdadır. Bölme görünümünü yeniden düzenlemek için, bkz. Bölmeler hakkında.

OmniPage Araç Kutusu işleme yön vermenizi sağlar. Sayfa Görüntüsü’nde bir Görüntü araç çubuğu ve Metin Düzenleyicisi’nde de bir Biçimlendirme araç çubuğu vardır.

 

//

Klasik Görünüm