Hızlı Dönüştürme Görünümü

Basit tanıma ve kaydetme için bu görünümü kullanın. Kullanılabilen tüm ayar ve seçenekler tek yerde sunulur.

Genelde bu görünüm, aynı anda yalnızca bir giriş dosyasını ve çıkış belgesini kullanabilir. OmniPage’de açık belgeniz varsa, önce onu kapatmanız ve sonra Pencere menüsünden Hızlı Dönüştürme Görünümü’nü seçmeniz gerekir.

OmniPage Araç Kutusu (Hızlı) şu düğmelere sahiptir: Al ve Dönüştür düğmesi, Sayfayı Al düğmesi ve Belgeyi Dönüştür düğmesi.

Hızlı Dönüştürme Seçenekleri solda, sekmeli bir bölmede görüntülenir. Burada belge kaynağını ve çıkış seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki çıkış metni biçimleri vardır:

  • Microsoft Word 2000, XP

  • Microsoft Word 2007 ve 2010 (.docx)

  • Microsoft Excel XP,  2003

  • Microsoft Excel 2007 ve 2010 (.xlsx)

  • PDF

  • PDF Aranabilir Görüntüsü

  • XPS

  • XPS Aranabilir Görüntüsü

  • WordPerfect 12, X3

  • Metin

Durum çubuğu tanıma dilini ve OCR ayarını (doğruluk veya hız) bilgi verme amacıyla görüntüler. Gerekirse, Tüm Seçenekler…‘i tıklatarak bunları veya diğer seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Hızlı Dönüştürme Seçenekleri bölmesine Kolay Yükleyici bölmesi ile geçilir; hem görüntü dosyalarını birer birer yüklemek hem de var olan ayarları kullanarak ‘tek tıklatmada’ işlemeyi (yükle > tanı > kaydet) başlatmak üzere dosya seçimi için kullanışlıdır. Bu sonuncusu, Hızlı Dönüştürme Görünümü’nde birden çok giriş dosyası seçimi yapılabilen tek durumdur. Kolay Yükleyici altında ‘Hızlı Dönüştürme Görünümü’nde Kolay Yükleyici’ başlığına bakın.

Sayfa Görüntüsü bölmesi sağ tarafta Görüntü araç çubuğu (Hızlı) ile birlikte görüntülenir. Tanıma işleminin ilerleme durumunu görüntüler.

Yardım bölmesi, Pencere menüsünden bu görünüme eklenebilir, ancak diğer bölmeler kullanılamaz.

Standart araç çubuğu görüntülenmediğinden, bu görünümden çıkmak için Pencere menüsünü kullanın.

 

Hızlı Dönüştürme Görünümü