Görünümler hakkında

Programda üç görünüm sunulur: Klasik, Esnek ve Hızlı Dönüştürme Görünümü. Klasik Görünüm, size kullanım kolaylığı sağlamak üzere tanımlanmış özel bir tür Esnek Görünüm’dür. Başlangıç görünümü geleneksel OmniPage 15 kullanıcı arabirimine benzer.

Geçerli göreve bağlı olarak, bölmeleri o anki gereksinimlere göre yeniden düzenlemek suretiyle mümkün olduğunca fazla kullanışlı çalışma alanı açabilirsiniz. Ayrıca, özel görünümler tanımlayıp kullanabilirsiniz. Özel bir görünümü kaydetmek için Özel Görünümler iletişim kutusu‘nu kullanın.

Görünümler arasında geçiş yapmak için

  • Standart araç çubuğundan veya Pencere menüsünden, kullanmak istediğiniz görünümü tıklatın.

  • Seçmeden önce görünümler hakkında bir açıklama görmek için, Yardım menüsünde Görünüm Seç‘i tıklatın.

  • Hızlı Dönüştürme Görünümü’nde Standart araç çubuğu görüntülenmediğinden, görünümleri değiştirmek için Pencere menüsünü kullanmalısınız.
     

Görünümü sıfırlamak için

  • Pencere menüsündeki Geçerli Görünümü Sıfırla komutunu kullanın.
    OmniPage, geçerli görünümü teslim edildiği zamanki varsayılan düzenine sıfırlar.

  • Geçerli Görünümü Sıfırla komutunu özel bir görünüm için kullanamazsınız.

Görünümler hakkında