Kolay Yükleyici

Kolay Yükleyici, Windows Gezgini arabirimini bir OmniPage penceresinde sağlar. Yükleyici, siz çalışırken görüntülenmeye devam ederek, istediğiniz zaman tüm bilgi işlem ortamınızdan Dosyaları Yükle iletişim kutusunun sınırlamaları olmaksızın OmniPage’e yüklenmek üzere dosya bulup seçmenizi sağlar.

 

Esnek ve Hızlı Görünümlerde varsayılan olarak görüntülenir. Klasik Görünüm’e eklemek veya diğer görünümlerde göstermek ya da gizlemek için Pencere menüsünde Kolay Yükleyici’yi seçin.

 

Kolay Yükleyici, İşlem menüsüyle çalıştırılır. Gezgin’de yaptığınız gibi dosyaları Listeler, Küçük Resimler, Döşemeler, Ayrıntılar veya Simgeler (istediğiniz şekilde düzenlenir) halinde görüntülemek için Klasör‘ü seçin.

 

Doğrudan OmniPage’e göndermek için dosyaları seçmeye bir alternatif olarak, kilitli bir iletişim kutusu almak için Sıra Penceresi‘ni seçebilirsiniz. Farklı klasörlerden de gelebilen dosyaların listesini oluşturmak ve yeniden sıralamak için kilidi açın. Kilit, açık durumda olan belgeye girilmek üzere toplanan bütün dosyalara uygulanır. Liste hazır olduğunda, yüklemeye başlamak için kilidi kapatın. Kilit başlangıçtan itibaren kapalı olursa, dosyalar ancak OmniPage’in onları yükleyebileceğinden daha hızlı seçilirse listelenir.

 

Kolay Yükleyici’yi kullanmanın güzel bir yolu, az sayıda dosya yükleyip bunları tanımaya gönderdikten sonra bu işlem yapılırken geri kalan girişlerin listesini oluşturmaktır.

 

Sıra penceresini otomatik olarak göster/gizle menü öğesinin açılması, pencerenin dosyalar listelendiği ancak henüz yüklenmediği her an görüntülenmesine ve liste boşaldığında da kapatılmasına neden olur.

 

Birden fazla belge için dosyaların nasıl derleneceği

Kolay Yükleyici, birden fazla belge için dosya derlemek üzere, aşağıdaki örnekte anlatıldığı gibi Klasik ve Esnek Görünümlerde kullanılabilir:

 

 1. Belge 1 etkinken üç adet belge oluşturun veya açın.

 2. Tümünü Kilitle’yi ve ardından İşlem menüsünden Sıra Penceresi’ni seçin.

 3. Belge 1′e girmek için dosyaları derleyin. İçerikleri, Sıra Penceresi Dosya Listesi’nde görüntüleyin.

 4. Belge 2′yi etkinleştirin. Sıra Penceresi, kilit açıkken boş olacaktır.

 5. Belge 2′ye girmek için dosyaları derleyin. İçerikleri, Dosya Listesi’nde görüntüleyin.

 6. Belge 3′ü etkinleştirin ve giriş dosyalarını derleyin.

 7. Yanlışlıkla seçilen dosyaları kaldırmak için Kaldır’ı kullanın. Geçerli belge için tüm dosyaları kaldırmak üzere İşlem menüsünden Temizle’yi, tüm açık belgeleri hedefleyen beklemedeki bütün dosyaları kaldırmak için de Tümünü Temizle’yi seçin.

 8. Belge 1′e veya 2′ye dosya eklemek için, hedef belgeyi tekrar etkinleştirin ve daha fazla dosya seçin.

 9. Tüm listelerin içeriklerinden memnun olduğunuzda, İşlem menüsüne geri dönün ve Tümünün Kilidini Kaldır’ı seçin.

 

Hızlı Dönüştürme Görünümünde Kolay Yükleyici

Kolay Yükleyici Hızlı Dönüştürme Görünümü’nde bir bölme olarak bulunur. İşlem menüsünün Hızlı Görünüm’e özel iki komutu vardır.

 • Al ve Dönüştür, ‘tek tuşla’ işlem sunar; dosyalar yüklenir, doğrudan tanıma işlevinden geçirilir ve var olan ayarlar kullanılarak dosyalara kaydedilir. Hızlı Görünüm ile birden fazla dosya seçimine sadece bu durumda izin verilir; sonuç olarak her bir giriş dosyası için bir de çıkış belgesi olur; başlamadan önce Çıkış dosyası adı altında Kaynak dosya adı ile aynı‘yı seçmelisiniz.

 • Dosyaları Yükle, diğer görünümlerde olduğu gibi dosya yükleme işlemini tanıma olmaksızın gerçekleştirir. Hızlı Görünüm’de aynı anda sadece bir dosyanın yüklenmesine izin verir; yeni bir giriş dosyası seçmeden önce bu dosya işlenmelidir. Bu durumda Sıra Penceresi ve kilidi faydalı bir görev üstlenmez.

Kolay Yükleyici, dijital kamera görüntülerini işleyebilir. Kolay Okuyucu çağırılmadan önce Hızlı Dönüştürme Seçenekleri bölümünde bunu ayarlayın. Giriş ayarı Tara yapılmışsa, bu ayar geçici olarak yok sayılır ve sayfalar normal (kamera olmayan) görüntüler olarak yüklenir.

 

Al ve Dönüştür’ün birden fazla dosya girişi ile nasıl kullanılacağı

 1. Standart Araç Çubuğu’nda veya Pencere menüsünde Hızlı Dönüştürme Görünümü’ne geçiş yapın.

 2. İşlem menüsüne gidin, Kolay Yükleyici’yi seçtikten sonra Al ve Dönüştür’ü ve Sıra Penceresi’ni seçin.

 3. Sıra Penceresi iletişim kutusundaki kilidi açın ve çalışma alanından dışarı taşıyın.

 4. Hızlı Dönüştürme Seçenekleri’nde, Belge Kaynağı olarak Dosyaları Yükle‘yi seçin ve diğer ayarların uygun olduğundan emin olun.

 5. Çıkış dosyası adı için, Kaynak dosya adı ile aynı‘yı seçin çünkü her bir giriş belgesi için bir çıkış belgesi olacaktır; bunlar  uzantılarına göre ayırt edilir.

 6. Önerilmeyen bir seçeneği değiştirmeniz gerekiyorsa (tanıma dili gibi) Tüm Seçenekler‘i tıklatın.

 7. Kolay Yükleyici sekmesini tıklatın ve tek veya birden fazla (farklı klasörlerden de olabilecek) dosya seçmek için Windows Gezgini kurallarını kullanın.

 8. Dosya seçimi bittiğinde, Sıra penceresinde listeyi görüntüleyin; burada dosya sıralarını değiştirmenin herhangi bir etkisi olmaz. Hazır olduğunuzda, kilidi kaldırın.

 9. Tanıma ve dosya kaydetme işlemi, kesintiye uğramadan gerçekleşir. Sayfa Görüntüsü bölmesinde ilerleme durumu gösterilir.

 10. Sonuçları Göster seçiliyse, kaydedilen her bir dosya kendi hedef uygulamasında görüntülenir. Bu ayar seçili değilse, bu dosyalara belirttiğiniz kayıt konumundan erişilebilir.

 11. Hızlı Dönüştürme Görünümü’nden Klasik veya Esnek Görünüme geri dönmek için Pencere menüsünü kullanın.

 

 

 • Diğer tüm durumlarda Hızlı Dönüştürme Görünümü sadece tek bir giriş dosyası kabul eder ve tek bir çıkış belgesi sağlar.

 

Doğrudan dönüştürmeler ve iş akışı dönüştürmeleri

Tüm Windows Gezgini işlevleri Kolay Yükleyici’de kullanılabilir. Örneğin, dosyaları seçip bunları
arka plan işlemi ile MS Excel, MS Word, PDF, RTF, Text ve WordPerfect’e göndermek için, OmniPage 18 kısayol menü öğesini de kullanabilirsiniz. Var olan ayarlar kullanılır ve varsayılan olarak oluşturulan dosyalar giriş klasörüne yerleştirilir.

Sonuçların hedef uygulamada görüntülenip görüntülenmemesi gibi temel ayarlara erişmek için Şimdi Dönüştürme Sihirbazı’nı kullanın. Bu sihirbaz, anında dönüştürme yapmanıza veya örneğin hedef dosya adları ve konumları gibi tüm ayarlara erişmek üzere İş Akışı Yardımcısı’nı çağırmanıza olanak tanır. Bu kısayol menü öğesi, aynı zamanda görüntü dosyası girişine sahip bütün iş akışlarını önerir. Bkz. Kısayol menüsünü kullanarak doğrudan dönüştürme.

 

 

Kolay Yükleyici