Bölmeler hakkında

OmniPage’te sekiz bölme vardır: Başlangıç Sayfası, Küçük Resimler, Sayfa Görüntüsü, Metin Düzenleyicisi, Belge Yöneticisi, İş Akışı Durumu, Kolay Yükleyici ve Yardım.

Bölmeleri özelleştirme

 • Bölmeler sabitlenebilir veya ayrılabilir. Sabit bölme hareketsiz bir konumdadır. Sabit bölmeler geleneksel Klasik Görünüm’de veya sekmeli bölmelerde (Esnek veya Hızlı Dönüştürme Görünümü) olduğu gibi döşenebilir. Sekmeli seçeneği etkin sekme için en büyük ekran alanını sağlar, ancak diğer sekmelere/sekmelerden de kolayca geçiş yapabilirsiniz.

 • Ayrılmış (kayan) bölme herhangi bir konuma sürüklenebilir. Bölme ayrılmış durumdayken kenarlıkları kullanılarak yeniden boyutlandırılabilir.

 • Kayan bir bölmeyi fareyle izin verilen sabitleme konumlarından birine sürükleyebilirsiniz. Bir bölme sürüklenip diğer bir bölmenin üzerine getirildiğinde veya bekletildiğinde, olası sabitleme konumları mor renk ile gösterilir. Bırakılan bölme sol veya sağ dikey ayırma çizgisine, üst veya alt yatay ayırma çizgisine ya da sekmeli bir konuma sabitlenebilir.

  Bu şekilde sekmeli konumdaki bir yerleşim gösterilmektedir.

  Omnipage eng tabbed Bölmeler hakkında
   

 • Döşenmiş bölmeler (yani, üst üste binmeyen ve ayırma çizgileri ile ayrılmış bölmeler) simge durumuna küçültülebilir. Simge durumuna küçültülmüş haldeki bölme, ekranın uygun kenarında başlık çubuğu ile temsil edilir. Örneğin, bölme simge durumuna küçültülmeden önce sol tarafta görüntüleniyorsa, başlık çubuğu da solda görünür. Simge durumuna küçültülmüş bir bölmenin başlık çubuğu üzerinde fare bekletildiğinde, geçici olarak bölmenin normal boyutu geri yüklenir. Böylece, bölmeyi kalıcı olarak geri yüklemeden hızlıca görüntüleme olanağı sağlanır. Fareyi başlık çubuğundan uzaklaştırdığınızda, bölme yeniden simge durumuna küçültülür.

Bölmeyi görüntülemek veya gizlemek için

 • Pencere menüsünü kullanın veya

 • Durum çubuğunda uygun Omnipage icons statusbar Bölmeler hakkında gösterme/gizleme düğmesini tıklatın.

Bölmeyi simge durumuna küçültmek veya geri yüklemek için

 • Bölmeyi simge durumuna küçültmek için Omnipage button minimize Bölmeler hakkında simgesini tıklatın.

 • Bölmeyi geri yüklemek için Omnipage button restore Bölmeler hakkında simgesini tıklatın.

Sabitlemek veya ayırmak için

 • Bölmeyi ayırmak (yani, kayan yapmak) için başlık çubuğunu veya sekmesini çift tıklatın.

 • Bölmenin önceki sabitlenmiş durumunu geri yüklemek veya yeni bir sabitleme konumuna sürüklemek için başlık çubuğunu çift tıklatın.

Sekmeli ile döşenmiş bölme arasında geçiş yapmak için

 • Döşenmiş bölme olması için sekmeyi tıklatın ve çalışma alanına sürükleyin.

 • Bölmeyi sekmeli görüntüsüne döndürmek için, başlık çubuğunu tıklatın ve başka bir sekmenin yanına sürükleyin. Sekmeli bölme kalmamışsa, sekmeli bir sabitleme konumuna ulaşmak için aşağıda açıklandığı gibi Aralık çubuğunu kullanın.

 • Kayan bir bölmeyi, sabitleme konumları gösterilmeden herhangi bir yere taşımak için Ctrl tuşunu kullanın. Bu kullanım özellikle ikinci bir monitör kullanılırken avantaj sağlar.

  Bölmenin yeniden sabitlenebileceği konumu görmek için bölmeyi sürükleyin ve bunu yaparken tekrar tekrar Aralık çubuğuna basın. Olası sabitleme konumları birbiri ardına gösterilir. Sabitleme için uygun yeri bulduğunuzda farenin düğmesini bırakın.

 

 

Bölmeler hakkında