Belge Yöneticisi

Belge Yöneticisi, belgenizi özetler, her satır bir sayfayı temsil eder. Sütunlar, belge toplamların ile durum ve istatistiksel bilgiler sağlar. Sütunların genişliğini ayarlamak için sütun başlık çubuğundaki sütun ayırıcıları sürükleyin. Sütunları görüntüleme, genişlikleri ve Görünüm menüsünden Sütunları Özelleştir iletişim kutusundaki düzen açısından tanımlayın. Bir simge sayfa durumunu gösterir: alındı, tanındı, yazım denetimi yapıldı, düzenlendi, kaydedildi. İmleci, küçük resim sayfa görüntüsü üzerine taşıyın. Bir satırı tıklatarak sayfasını açın. Sayfaları sürükleyip bırakarak taşıyın. Silme, taşıma veya yeniden tanıma için Shift+tıklat veya Ctrl+tıklat ile çoklu sayfaları seçin. Not sütununa aranabilir anahtar sözcükleri girin.

Durum simgeleri

Sayfa sütunu bir durum simgesi ve bir sayfa numarası görüntüler. Durum sütunu sözcüklerle görüntülenen sayfa durumunu içerir:

Omnipage icon acquired Belge Yöneticisi

Alındı: Sayfa görüntüsü tarayıcıdan veya görüntü dosyasından alındı. Elle veya bir şablondan yerleştirilmiş bölgeleri olabilir. Sayfa henüz tanınmadı.

Omnipage icon recognized Belge Yöneticisi

Tanındı: Sayfa tanındı, tanıma sonuçları Metin Düzenleyicisi’ne yerleştirildi. Sayfanın yazım denetimi henüz yapılmadı veya sayfa sonuna ulaşılmadan yazım denetimi iptal edildi.

Omnipage icon proofed Belge Yöneticisi

Tanındı, yazım denetimi yapıldı: Bu sayfa tanındı ve yazım denetimi sayfa sonuna ulaştı.

Omnipage icon modified Belge Yöneticisi

Değiştirildi: Bu sayfa tanındı ve metin düzenlendi veya biçimlendirme değiştirildi.

Omnipage icon mod proofed Belge Yöneticisi

Değiştirildi, yazım denetimi yapıldı: Bu sayfa tanındı, yazım denetimi yapıldı ve metin düzenlendi veya biçimlendirildi.

Omnipage icon saved Belge Yöneticisi

Kaydedildi:  Bu sayfa kaydedildi.

Omnipage icon pending Belge Yöneticisi

Beklemede: Bu sayfa, işlenmemiş bölge oluşturma değişikliklerini depoladı. Bu değişiklikler işlendiğinde sayfa durumu önceki değerine döner.

Omnipage icon bookmarked Belge Yöneticisi

Yer İşareti eklendi: Bu sayfaya yer işareti eklendi.

Geçerli sayfa Omnipage icon eye Belge Yöneticisi simgesi ile gösterilir.

Sayfanın minyatür görüntüsünü görüntülemek için imleci durum simgesinin üzerine getirin.

Diğer sütunlar istatistiksel verileri ve bilgi verilerini sunar: sayfada tanınan karakter ve sözcük sayısı, reddedilecek karakter ve kuşkulu karakter sayısı, doğruluk yüzdesi, alım ve tanıma süresi, okuma hızı, görüntü çözünürlüğü, boyutu ve türü. Belge toplamları bunun anlamlı olduğu sütunlar için verilir.

Aranabilir anahtar sözcükleri veya yorumları girebildiğiniz notlar için ayrı bir sütun vardır. Kısa bir metin girmek için Not hücresini tıklatın. Daha uzun metinler girmek için kısayol menüsünden Not Düzenle…‘yi seçin. Sayfaları hızlı bir şekilde bulmak için Sayfaya Git iletişim kutusundaki anahtar sözcükleri (Düzen menüsü) kullanın.

Belge Yöneticisi’nde görmek istediğiniz bilgi sütunlarını tanımlayabilirsiniz. Sütunları Özelleştir iletişim kutusunun Görünüm menüsünde Sütunları Özelleştir…‘i seçin. Ayrıca sütunların genişliğini ve sırasını da belirtebilirsiniz. Bununla ilgili bilgi ve her sütunun ne sunduğu ile ilgili bilgi için burayı tıklatın.

Sayfa işlemleri

Geçerli sayfanın satırı Omnipage icon eye Belge Yöneticisi“göz” simgesi ile gösterilir. Bir seçim yaparsanız tüm seçili sayfalar vurgulanır. Sayfa işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği burada anlatılmaktadır:

Sayfaya geçme:

İstenen sayfanın en soldaki simge alanını tıklatın veya sayfa satırındaki herhangi bir yeri çift tıklatın. Görüntüsü, Sayfa Görüntüsü bölmesinde ve tanıma sonuçları (varsa) Metin Düzenleyicisi’nde görünecektir.

Sayfayı taşıma:

Taşımak istediğiniz sayfanın satırını tıklatın ve istenen konuma sürükleyin.

Omnipage icon page move Belge Yöneticisisimgesi sayfanın nereye ekleneceğini gösterir.

Sayfayı silme:

Silmek istediğiniz sayfanın satırını seçin ve Delete tuşuna basın. Başka bir sayfanın seçili olmadığından emin olun, sonra isteğinizi onaylayın.

Birden çok sayfa seçme:

Shift tuşunu basılı tutun ve iki sayfa satırını tıklatarak bunlar da dahil olmak üzere aradaki tüm sayfaları seçin. Bitişik olmayan sayfaları birer birer eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutun ve aynı zamanda satırları tıklatın. Tüm seçili sayfalar vurgulanır. Çoklu seçim yaptığınızda geçerli olarak ayarlanan sayfa değişmez.

Birden fazla sayfayı taşıma:

Seçimi yapın, sonra imleci istenen konuma sürükleyin ve fare düğmesini bırakın.

Birden fazla sayfayı silme:

Seçimi yapın, sonra Delete tuşuna basın. İsteğinizi onaylayın.

 

Belge Yöneticisi