SET araçları

Görüntülerinizi geliştirmek için SET (Tarayıcı Geliştirme Teknolojisi) araç çubuğunu kullanın.

Omnipage set tools SET araçları

Araç çubuğu Görüntü Geliştirme penceresinde sabitlenebilir veya kayan duruma getirilebilir. Bazı araçlar Birincil görüntüde, bazıları OCR görüntüsünde, bazıları da her ikisinde kullanılır. Bunlardan yalnızca birine etki eden bir araç seçildiğinde, önceden görüntülenmiyorsa etki ettiği görüntü (birincil veya OCR) görünür.

Araç çubuğundan aşağıdaki araçlara erişilebilir; kullanım ayrıntıları aşağıdaki şekilde verilmiştir:

B – yalnızca Birincil görüntüyü etkiler.

O – yalnızca OCR görüntüsünü etkiler.

BO – Birincil görüntüye veya OCR görüntüsüne (ya da her ikisine birden) uygulanabilir

B+O – tek bir eylem hem Birincil görüntüye hem de OCR görüntüsüne uygulanır.

B/O – her iki görüntüyü de etkiler.

TM – yalnızca tam görüntülere uygulanır.

AL – seçili görüntü alanlarına uygulanabilir.

 

Birinci araç grubu temel işlemleri gerçekleştirir:

Omnipage tb ie pointer SET araçları İşaretçi (F5) – İşaretçi, farklı koşullarda farklı işlemler gerçekleştiren (örneğin, Dolgu işlemi için bir renk doldurmak veya eğrilik düzeltme çizgisini yakalamak) nötr bir araçtır.  BO.

Omnipage tb ie zoom SET araçları Yakınlaştır (F6) – aracı tıklattıktan sonra görüntünüzü (birincil veya OCR) yakınlaştırmak için sol fare düğmesini, uzaklaştırmak için de sağ fare düğmesini kullanın. Etkin olmayan görünümlerde bile, yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için farenin tekerleğini de kullanabilirsiniz. Etkin görünümde “+” ve “-” düğmeleri de aynı amaçla kullanılır. B+O.

Omnipage tb ie selectarea SET araçları Alan Seç (F7) – bunu ve sonra sayfa alanında çalışabilen bir aracı (AL işaretli) tıklatın ve görüntü üzerinde seçiminizi çizin. Görüntü geliştirme araçları varsayılan seçenek olarak sayfanın tamamında çalışır. BO. AL.

Üç seçim modu vardır (Görünüm ve kısayol menüsünde):

Normal – sayfaya dikdörtgen bir alan çizin ve alanı taşıyın veya yeniden boyutlandırın.

Eklemeli – sayfaya birden çok alan çizin veya kesişen dikdörtgenler çizerek alanları bağlayın.

Çıkarmalı – yeni kesişen alanlar çizerek var olan seçimlerinizden parçalar çıkarın.

Omnipage tb ie primary ocr image SET araçları Birincil/OCR Görüntüsü – etkin pencerede birincil görüntü ve OCR görüntüsü arasında geçiş yapmak için bu aracı tıklatın. Bu araca Görünüm menüsünden erişilebilir. Birincil görüntüler herhangi bir görüntü modunda olabilirken, OCR görüntüsü sadece OCR işlemleri için oluşturulmuş siyah beyaz biçimdedir. B/O. TM.

Omnipage tb ie synchronize SET araçları Görünümleri Eşitle – etkin olmayan görünüme de etkin görünümle aynı yakınlaştırma değerinin ve kaydırmanın konumunun uygulanması için bu aracı tıklatın. Bu araca Görünüm menüsünden erişilebilir. Etkin olmayan görünümün etkin görünümün odağını dinamik olarak izlemesi için, Görünüm veya kısayol menüsünde Eşitlenmiş Tut’u seçin. BO. TM.

 

Kalan SET araçları görüntü içeriğini değiştirmenize olanak tanır:

Omnipage tb ie brightness SET araçları Parlaklık ve Karşıtlık – birincil görüntünüzün veya onun seçilen parçasının parlaklık ve karşıtlık ayarlarını yapmak için bu aracı kullanın. İstenen efekte ulaşmak için araç alanındaki kaydırıcıları kullanın. B. AL.

Omnipage tb ie lightness SET araçları Ton / Doygunluk / Işık – bu aracı tıklatın, ardından birincil görüntünüzün tonunu, doygunluğunu ve ışığını değiştirmek için kaydırıcıları kullanın. B. AL.

Omnipage tb ie crop SET araçları Kırp – görüntünüzün yalnızca bir bölümünü kullanmak için Alan Seç aracını, ardından Kırp aracını tıklatın ve korunacak alanı seçin; görüntünün kalan bölümü kaldırılır. Kırpma hem birincil görüntüye hem de OCR görüntüsüne uygulanır. B+O. TM > AL.

Omnipage tb ie rotate SET araçları Döndür – (90, 180 veya 270 derece) döndürmek ve/veya görüntünüzü tamamen ters çevirmek için bu aracı tıklatın. Döndürme hem birincil görüntüye hem de OCR görüntüsüne uygulanır. B+O. TM.

Omnipage tb ie despeckle SET araçları Lekeleri Kaldır – OCR görüntünüzden istenmeyen noktaları kaldırmak için bu aracı tıklatın. “Önceki” ve “sonraki” görünümlerin ikisi de OCR görüntüsünü gösterir. Dört yoğunluk düzeyinden birini seçin. Sayfadan lekeleri kaldırmak yerine harflerin dış çizgilerini güçlendirmek için de bu aracı kullanabilirsiniz: bunu yapmak için Lekeleri kaldırmayı tersine çevirme onay kutusunu işaretleyin. O. AL.

Omnipage tb ie ocrbrightness SET araçları OCR Parlaklık – kaydırıcı kullanarak OCR görüntünüzün Parlaklığını ve Karşıtlığını ayarlamak için bu aracı kullanın. Sol bölme birincil görüntüyü, sağ bölme OCR görüntüsünü gösterir. O. AL.

Omnipage tb ie dropout color SET araçları Düşme rengi – Kırmızı, Yeşil, Mavi rengi seçmek veya Alan seç aracıyla birincil görüntüden bir renk seçimi yapmak için bu aracı tıklatın (arka planın bir bölümünü ve çıkarılmasını istediğiniz rengi içeren bir dikdörtgen çizin). Bu renkteki birincil görüntünün tüm bölümleri OCR görüntüsünde saydam ol
arak ayarlanır
. Birincil görüntü solda, OCR görüntüsü sağda görünür. Bu genellikle renkli formlarda kullanıldığından, yalnızca formu dolduranın verileri tanımaya gönderilir. B/O. TM.

Omnipage tb ie resolution SET araçları Çözünürlük – birincil görüntünüzün çözünürlüğünü yüzde olarak azaltmak için bu aracı kullanın. Orijinal görüntüden daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayamayacağınızı unutmayın. 300 dpi’nin altındaki değerler daha düşük OCR doğruluğu verdiğinden, OCR görüntüsünü etkilemez. B. TM.

Omnipage tb ie deskew SET araçları Eğriliği düzelt – sayfalar tarandığında bazen çarpık olur. Birincil görüntü ve OCR görüntüsünün eğriliğini aynı anda elle düzeltmek için bunu kullanın. Sayısal bir değer verin veya eğrilik düzeltme çizgisini yakalamak için İşaretçi aracını seçin. Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesinde görüntü yükleme sırasında otomatik eğrilik düzeltme belirtilebilir. B+O. TM.

Omnipage tb ie 3d SET araçları 3B Eğriliği düzelt –  bu araç etkinleştirildiğinde, görüntünün 3B eğriliği algılanır ve görüntüye bir kılavuz yerleştirilir. Kılavuz çizgilerini fotoğrafı çekilen belgenin ilgili metin öğeleriyle paralel yapmak için bu kılavuzu fare işaretçisi hareketleriyle ayarlayabilirsiniz. Bu yapıldığında, 3B Eğriliğini düzeltme dönüşümü görüntüye uygulanabilir. Bu 3B Eğriliğini düzeltme dönüşümü Görüntü geliştirme şablonunun parçası olarak da kaydedilebilir. B+O. TM.

Omnipage tb ie fill SET araçları Dolgu – birincil görüntüye veya OCR görüntüsüne ya da her ikisine tekdüze renklendirme uygulamak için bu aracı kullanın. Seçilen alana dolgu rengi uygulamak için önce alanı tanımlamak üzere Alan Seç aracını kullanın. Sonra sağlanan paletten bir renk seçin veya sol sayfa görüntüsünden bir renk seçin. Seçme imlecini görmüyorsanız İşaretçi aracına geçin. Hangi görüntülerin dolguyu alması gerektiğini seçin ve Uygula’yı tıklatın. OCR görüntüsünde dolgu rengi beyaz veya siyah olur. PO. AR.

Omnipage ippt autocrop l SET araçları Otomatik kırpma – sayfadaki kenar boşluğu alanları otomatik olarak algılar ve bunu minimum düzeye düşürür. Bu, metin alanları farklı boyutlarda olan bir dizi sayfanın kenar boşluklarını tek tip hale getirmenin bir yoludur. B+O. TM > AL.

Omnipage ippt borders l SET araçları Kenarlıkları temizle – sayfa kenarlarından tarama gölgelerini, noktaları ve kenar notlarını kaldırır B+O. Ancak TM yalnızca kenarlık alanıyla ilgilidir.

Omnipage ippt punchhole l SET araçları Zımba deliklerini kaldırıcı – zımba deliklerinin yerine arka plan sayfa rengini koyar. B+O. TM ancak yalnızca kenarlık alanında çalışır.

Omnipage ippt enhancewhiteboardimg l SET araçları Beyaz tahta fotoğrafını geliştir – Dijital kamerayla yakalanmış beyaz tahta veya karatahtalardaki metin ve diyagramların okunabilirliğini geliştirmenize olanak tanımak için bir kaydırıcı denetimi sağlar.

Kullanıcı Kılavuzu’nda, kötü aydınlatma koşullarında beyaz tahtanın açılı çekilmiş dijital fotoğrafının, 3B eğriliği düzeltme aracıyla birlikte Beyaz tahta fotoğrafını geliştir komutunu kullanarak nasıl daha okunaklı hale getirilebileceği bir dizi resimle gösterilmiştir.

//

SET araçları