Metni İşaretle araç çubuğu

Omnipage pro Metni İşaretle araç çubuğu

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Metni vurgulamak veya üzerini çizmek için ve düzeltmek üzere işaretlemek için Metni İşaretle araç çubuğundaki düğmeleri kullanın. Belgeyi Düzelt düğmesi, düzeltilmek üzere (seçerek veya aranarak) işaretlenmiş metinlerin tamamında düzeltme gerçekleştirir.

Omnipage toolbar mark text Metni İşaretle araç çubuğu

Araç çubuğunu göstermek veya gizlemek için Araç çubukları iletişim kutusunu kullanın. Bu sabitlenebilir veya kayan duruma getirilebilir.

Biçim menüsünde veya Metin Düzenleyicisi kısayol menüsünde her araca karşılık gelen bir de menü öğesi vardır.

 

Metni İşaretle araç çubuğu