Görüntü araç çubuğu

Görüntü araç çubuğundaki düğmeleri kullanma amaçları:

  • görüntüdeki arka planlar ve bölgelerle çalışma

  • tablo bölgelerindeki bölücüleri düzenleme

  • görüntüyü döndürme veya yakınlaştırma ve uzaklaştırma

  • bölge değişikliklerinin anında Metin Düzenleyici’de işlenmesini sağlama

  • değişiklikleri geri alma

  • Görüntü Geliştirme penceresini görüntüleme

  • Genel Bakış penceresini gösterme veya gizleme.

Araç çubuğunu göstermek veya gizlemek için Araç çubukları iletişim kutusunu kullanın.

Araç çubuğu üç grup halinde araç içerir: Bölge çizme araçları, Tablo araçları ve Döndürme araçları. Bu gruplar ayrı araç çubukları halinde ayrılabilir ve yeniden sabitlenebilir. Bunlar ayrılmışken bilerek veya yanlışlıkla kapatılabilir. Onları geri yüklemek ve Görüntü araç çubuğunun tamamını göstermek veya gizlemek için Görünüm/Araç Çubukları’na gidin.

Ne işe yaradığını öğrenmek için aşağıdaki bir araç düğmesini tıklatın.

Araçlar

Araç adları

Omnipage tb im bg process Görüntü araç çubuğu Omnipage tb im bg ignore Görüntü araç çubuğu

İşlem arka planı aracı ve Yoksayma arka planı aracı.

Omnipage tb im select zone Görüntü araç çubuğu

Bölge seç aracı.

Omnipage tb im reorder zones Görüntü araç çubuğu

Bölge sırası aracı.

Omnipage tb im draw process zone Görüntü araç çubuğu Omnipage tb im draw ignore zone Görüntü araç çubuğu

İşlem bölgesini çiz aracı ve Yoksayma bölgesini çiz aracı.

Omnipage tb im draw zone tools Görüntü araç çubuğu

Bölge çizme araçları: Metin bölgesi çiz aracı, Tablo bölgesi çiz aracı, Grafik bölgesi çiz aracı, Form bölgesi çiz aracı (yalnızca Professional), Dikey Asya metin bölgesi çiz aracı, Dikey sola dönük metin bölgesi çiz aracı ve Dikey sağa dönük metin bölgesi çiz aracı. Varsayılan: Metin bölgesi çiz.

Omnipage tb im table tools Görüntü araç çubuğu

Tablo araçları: Satır ayırıcı gir, Sütun ayırıcı gir, Ayırıcıyı taşı, Ayırıcıyı kaldır, Tümünü değiştir/kaldır. Varsayılan: Satır ayırıcı gir.

Omnipage tb imt ienhance Görüntü araç çubuğu

Görüntüyü Geliştir aracı

Omnipage tb im rotate image tools Görüntü araç çubuğu

Görüntü döndürme araçları: Sağa döndür, Sola döndür, 180 derece döndür. Varsayılan: Sağa döndür.

Omnipage tb im zoom in Görüntü araç çubuğu Omnipage tb im zoom out Görüntü araç çubuğu

Yakınlaştır aracı, Uzaklaştır aracı

Omnipage  Görüntü araç çubuğu m_overview.png" alt="" width="28" height="26" border="0">

Genel bakış‘ı göster / gizle aracı

Omnipage tb im fly red Görüntü araç çubuğu veya Omnipage tb im fly green Görüntü araç çubuğu

Havadayken aracı: bölge oluşturma değişikliklerini anında etkinleştirme
Kırmızı işaret: depolanmış bölge oluşturma değişikliği yok.
Yeşil işaret: depolanmış bölge oluşturma değişiklikleri var.

Omnipage tb im store zoning changes Görüntü araç çubuğu

Bölge oluşturma değişikliklerini depola

 

Görüntü araç çubuğu