Form çizme araç çubuğu

Omnipage pro Form çizme araç çubuğu

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Form Çizme araç çubuğu Metin Düzenleyicisi’ndeki sabitlenebilir bir araç çubuğudur. Görüntülemek için, Görünüm menüsünden Araç Çubukları‘nı seçin ve ardından Form Çizme onay kutusunu tıklatın.

Bu araç çubuğu Omnipage icon tp Form çizme araç çubuğu True Page biçimlendirme seviyesinde çeşitli form öğeleri oluşturmanıza imkan verir.

Araçlar

Araç adları ve işlevleri

Omnipage tb form selection Form çizme araç çubuğu

Seçim: Formunuzdaki öğeleri seçmek, taşımak veya yeniden boyutlandırmak için bu aracı seçin.

Omnipage tb form text Form çizme araç çubuğu

Metin: Formunuza başlık, etiket ve üst bilgi gibi sabit metin açıklamaları eklemek için bu aracı kullanın.

Omnipage tb form line Form çizme araç çubuğu

Çizgi: Çizgi aracı genel olarak düzen tasarımında kullanılır; formunuzdaki farklı bölümleri birbirinden ayırmak için bu seçeneği tıklatıp çizgiler çizin.

Omnipage tb form rectangle Form çizme araç çubuğu

Dikdörtgen: Tasarım amaçlı olarak formunuzda dikdörtgenler oluşturmak için bu aracı tıklatın.

Omnipage tb form graphic Form çizme araç çubuğu

Grafik: Formunuzda grafik olarak ele alınacak alanları seçmek için bu aracı kullanın.

Omnipage tb form filltext Form çizme araç çubuğu

Dolgu Metni: Doldurulabilir metin alanları oluşturmak için bu aracı tıklatın. Bu form alanları insanların metin girmesini istediğiniz alanlardır

Omnipage tb form comb Form çizme araç çubuğu

Birleştir: Kutulardan oluşan metin alanları oluşturmak için bu aracı kullanın. Genellikle ZIP kodları gibi bilgiler için kullanılır.

Omnipage tb form checkbox Form çizme araç çubuğu

Onay Kutusu: Bu aracı tıklatıp Onay Kutuları çizin; genellikle Evet/Hayır soruları ve bir veya daha fazla seçeneği işaretlemek için.

Omnipage tb form circletext Form çizme araç çubuğu

Yuvarlak metin: Onay Kutusu öğesine (yukarıda) benzer bir şekilde işlev görüp Yuvarlak metin aracı seçildiğinde etrafı yuvarlak içine alınmış öğeler oluşturur.

Omnipage tb form table Form çizme araç çubuğu

Tablo: Bu araç formunuzda tablolar oluşturur.

Form öğeleri oluşturmanın diğer yolları:

  • Biçim / Form Nesnesi / Ekle’yi seçin veya

  • tanınan formunuza sağ tıklatıp Form Nesnesi Ekle menü öğesini seçtikten sonra nesne türünü belirleyin.

    Nesne imleç konumunda belirir.

Form çizme araç çubuğu