Panel Opcje szybkiej konwersji

Źródło dokumentu: Dostępne opcje to Załaduj pliki, Załaduj pliki z aparatu cyfrowego, Skanuj w kolorze, Skanuj w skali odcieni szarości, Skanuj w trybie czarno-białym, a także opcje ładowania z witryn sieci Web w chmurze. Polecenia skanowania zależą od typu skanera.

Format tekstu wyjściowego: Dostępne opcje to Microsoft Word 2007 (docx), Word 2000, XP (.doc), Excel 2007 (xlsx), Excel XP, 2003 (.xls), PDF, Obraz PDF z możliwością przeszukiwania, XPS, Obraz XPS z możliwością przeszukiwania, Tekst i WordPerfect 12, X3.

Poziom formatowania wyjściowego: Zwykły tekst, Tekst sformatowany, True Page, Strona ciągła lub Arkusz kalkulacyjny. Liczba dostępnych opcji zależy od wybranego formatu tekstu wyjściowego.

Folder wyjściowy: Dostępne opcje to Taki sam jak folder źródłowy, Folder Moje dokumenty (wartość domyślna) i Folder zdefiniowany przez użytkownika. Wybranie ostatniej opcji umożliwia wskazanie folderu.  

Nazwa pliku wyjściowego: Dostępne opcje to Taka sama jak nazwa pliku źródłowego i Nazwa pliku zdefiniowana przez użytkownika. W razie wybrania drugiej opcji należy wpisać nazwę pliku w polu tekstowym. W przypadku korzystania z funkcji łatwego ładowania z opcją Pobierz i konwertuj należy ustawić dla tej opcji pozycję Taka sama jak nazwa pliku źródłowego.

Opcje zapisywania

Monituj o zastąpienie: Wybranie tej opcji powoduje monitowanie o podanie innej nazwy pliku, jeśli określona nazwa już istnieje.

Wyświetl wyniki: Wybranie tej opcji powoduje aktywowanie aplikacji docelowej z otwartym zapisywanym plikiem. Domyślną aplikacją docelową jest aplikacja skojarzona w formatem zapisu w systemie Windows, ale można określić inną aplikację jako opcję konwertera dla tego typu pliku.

Konwertowane strony: Dostępne opcje to Wszystkie, Bieżąca strona i Strony. W przypadku wybrania ostatniej opcji należy wpisać numery stron w polu tekstowym. Na przykład: 1, 4–6. To ustawienie działa tylko w przypadku załadowania wielostronicowego pliku obrazu lub zeskanowania wielu stron i naciśnięcia przycisku Konwertuj dokument.

Wszystkie opcje: Kliknięcie tej pozycji powoduje wyświetlenie panelu Opcje programu OmniPage.

 

  • Jeśli jest już otwarty dokument, nie można przełączyć się do widoku szybkiej konwersji. W przypadku używania go tylko do ładowania plików można załadować tylko jeden plik naraz. Jeden plik wejściowy jest zamieniany na jeden dokument wyjściowy. Jedyny wyjątek od tej reguły zachodzi w przypadku korzystania w widoku szybkiej konwersji z funkcji łatwego ładowania przy wybranym poleceniu Pobierz i konwertuj w menu Przetwarzanie. W takiej sytuacji można wybrać wiele plików.

    Na pasku stanu są wyświetlane informacje o języku i ustawieniu OCR (dokładność lub szybkość). Te i wszelkie inne ustawienia można zmienić, klikając przycisk Wszystkie opcje.

Opcje szybkiej konwersji