Okno dialogowe Znajdowanie, zamienianie i oznaczanie tekstu

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z menu Edycja. To okno dialogowe może zawierać maksymalnie trzy karty: Znajdowanie, Zamienianie i Oznaczanie tekstu.

Panel Znajdowanie

Okno dialogowe z otwartym panelem Znajdowanie można wyświetlić, wybierając z menu Edycja polecenie Znajdź.

Znajdź: Wprowadź wyraz lub ciąg znaków, które mają zostać wyszukane.

Znajdź następny: Kliknij, aby znaleźć następne wystąpienie określonych wyrazów lub fraz.

Opcje

Wyszukaj: Umożliwia zdefiniowanie kierunku wyszukiwania. Wyszukiwanie do początku lub do końca rozpoczyna się od miejsca wstawienia kursora, a gdy osiągnięty zostanie początek lub koniec dokumentu, program proponuje możliwość kontynuacji wyszukiwania. Opcja Wszędzie powoduje przeszukanie dokumentu od pierwszej do ostatniej strony.

Uwzględnij wielkość liter: Zaznacz, aby podczas wyszukiwania ciągu znaków podanego w polu edycji Znajdź była uwzględniana wielkość liter. Jeśli opcja Uwzględnij wielkość liter nie jest zaznaczona, wyszukiwanie ciągu „nuance” spowoduje znalezienie także ciągu „Nuance”.

Uwzględnij tylko całe wyrazy: Zaznacz, aby odnaleźć podany ciąg znaków tylko wtedy, gdy stanowi on oddzielny wyraz, to znaczy znajduje się pomiędzy dwiema spacjami. Na przykład wyszukiwanie wyrazu „dom” nie zatrzyma się na wyrazie „wiadomość”.

Panel Zamienianie

Okno dialogowe z otwartym panelem Zamienianie można wyświetlić, wybierając z menu Edycja polecenie Znajdź i zamień.

Znajdź: Wprowadź wyraz lub ciąg znaków, które mają zostać wyszukane.

Zamień na: Wprowadź wyraz lub ciąg znaków, które mają zastąpić znaki podane w polu Znajdź. Następnie kliknij przycisk Zamień lub Zamień wszystko.

Zamień: Kliknij, aby zastąpić to wystąpienie znalezionego tekstu tekstem z pola Zamień na, a następnie przejść do następnego wystąpienia.

Zamień wszystko: Kliknij, aby zastąpić wszystkie wystąpienia znalezionego tekstu w dokumencie tekstem z pola Zamień na. Zamiana uwzględnia wielkość liter, opcje szukania całych wyrazów oraz wybrany kierunek przeszukiwania.

Znajdź następny: Kliknij, aby znaleźć następne wystąpienie określonych wyrazów lub fraz.

Opcje

Dostępne są takie same opcje jak w przypadku panelu Znajdowanie.

 

Omnipage pro Okno dialogowe Znajdowanie, zamienianie i oznaczanie tekstu

Poniższy panel jest wyświetlany tylko w programie OmniPage Professional.

 

Panel Oznaczanie tekstu

Okno dialogowe z otwartym panelem Oznaczanie tekstu można wyświetlić, wybierając z menu Edycja polecenie Znajdź i oznacz tekst.

Znajdź: Wprowadź wyraz lub frazę, które mają zostać wyszukane.

Redaguj: Kliknij, aby zamazać zaznaczony wyraz lub frazę i znaleźć następne wystąpienie. Jeśli nie chcesz redagować aktualnie zaznaczonego wystąpienia, kliknij przycisk Znajdź następny.

Oznacz do redakcji: Kliknij, aby przygotować zaznaczony wyraz lub frazę do redakcji, oznaczając je kolorem szarym, i znaleźć następne wystąpienie. Jeśli nie chcesz oznaczać aktualnie zaznaczonego wystąpienia do redakcji, kliknij przycisk Znajdź następny.     

Wyróżnij: Kliknij, aby oznaczyć zaznaczony wyraz lub frazę żółtym wyróżnieniem i znaleźć następne wystąpienie. Jeśli nie chcesz wyróżniać aktualnie zaznaczonego wystąpienia, kliknij przycisk Znajdź następny.

Przekreśl: Kliknij, aby narysować linię przez środek zaznaczonego wyrazu lub frazy i znaleźć następne wystąpienie. Jeśli nie chcesz przekreślać aktualnie zaznaczonego wystąpienia, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Redakcji tekstu i dowolnego oznaczenia tekstu nie można cofnąć na bieżącej stronie przez wybranie polecenia Cofnij z menu Edycja. Po ostatnim wystąpieniu na bieżącej stronie program przechodzi do następnej rozpoznanej strony i znajduje kolejne wystąpienia. Po opuszczeniu bieżącej strony nie można cofnąć oznaczenia tekstu ani redakcji.

Znajdź następny: Kliknij, aby znaleźć następne wystąpienie określonych wyrazów lub fraz.

Zamknij i redaguj dokument: Kliknij, aby zamknąć okno dialogowe i przeprowadzić redakcję wyrazów lub fraz oznaczonych do redakcji kolorem szarym. Kliknięcie tego przycisku zawsze powoduje wyświetlenie okna komunikatu, w którym można zadecydować, czy redakcja ma zostać wykonana na kopii bieżącego dokumentu, czy na oryginalnym dokumencie. Zaleca się przeprowadzanie redakcji na kopii. W takim przypadku zarówno oryginał, jak i kopia dokumentu pozostają otwarte w programie OmniPage i są gotowe do zapisania.

Opcje

Wyszukaj: Umożliwia zdefiniowanie kierunku wyszukiwania. Wyszukiwanie do początku lub do końca rozpoczyna się od miejsca wstawienia kursora, a gdy osiągnięty zostanie początek lub koniec dokumentu, program proponuje możliwość kontynuacji wyszukiwania. Opcja Wszędzie powoduje przeszukanie dokumentu od pierwszej do ostatniej strony.

Uwzględnij wielkość liter: Zaznacz, aby podczas wyszukiwania ciągu znaków podanego w polu edycji Znajdź była uwzględniana wielkość liter. Jeśli opcja Uwzględnij wielkość liter nie jest zaznaczona, wyszukiwanie ciągu „nuance” spowoduje znalezienie także ciągu „Nuance”.

Uwzględnij tylko całe wyrazy: Zaznacz, aby odnaleźć podany ciąg znaków tylko wtedy, gdy stanowi on oddzielny wyraz, to znaczy znajduje się pomiędzy dwiema spacjami. Na przykład wyszukiwanie wyrazu „dom” nie zatrzyma się na wyrazie „wiadomość”.

Dodaj stronę do zakładek: Zaznacz, aby dodać do zakładek strony zawierające wyrazy lub frazy wpisane w polu Znajdź. Ta opcja jest przydatna, jeśli na przykład chcesz zapisać tylko dodane do zakładek strony, które zawierają wyrazy lub frazy znalezione i oznaczone w dokumencie.

 

Okno dialogowe Znajdowanie, zamienianie i oznaczanie tekstu