Okno dialogowe Wynik przepływu czynności

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z poziomu menu Przetwarzanie. Zawiera ono raport dotyczący ostatnio uruchomionego przepływu czynności.

Komunikat/Obiekt/Akcja/Kod: Jest tutaj wyświetlany komunikat o wyniku przepływu czynności (błąd, ostrzeżenie lub informacja), strona, której dotyczy komunikat, punkt, w którym błąd wystąpił, oraz kod błędu, który można przesłać do pomocy technicznej.

Błędy/Ostrzeżenia/Informacje: Wybranie jednej z tych pozycji pozwala wyświetlić tylko wpisy wybranego typu.

Okno Stan przepływu czynności jest także dostępne (jako panel) w widoku elastycznym, w widoku klasycznym oraz w Menedżerze zadań.

Okno dialogowe Wynik przepływu czynności