Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

To okno dialogowe można wyświetlić, wybierając polecenie Hiperłącze z menu Format lub z menu skrótów w Edytorze tekstu.

Wyświetlany tekst: Wyświetla tekst wybrany dla hiperłącza (jeśli istnieje). Wprowadź lub zmień tekst zgodnie z potrzebami.

Wpisz nazwę pliku lub strony sieci Web: Należy wpisać nazwę pliku wraz z pełną ścieżką, aby ustanowić łącze do pliku, lub podać adres istniejącej strony sieci Web (np. www.nuance.com). Zamiast je wpisywać można wybrać nazwę pliku lub adres strony sieci Web do połączenia za pomocą przycisków Plik lub Strona sieci Web.

Plik: Kliknięcie pozwala wybrać plik, do którego ma zostać utworzone łącze. W wyświetlonym oknie dialogowym Łącze do pliku należy wybrać nazwę pliku. Nazwa ta zostanie wyświetlona wraz z pełną ścieżką dostępu.

Strona sieci Web: Kliknięcie tej opcji umożliwia znalezienie za pomocą domyślnej przeglądarki internetowej adresu istniejącej strony sieci Web. W otwartym oknie przeglądarki można wyszukać, wybrać i skopiować żądany adres, a następnie wkleić go do pola edycji powyżej.

Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza