Okno dialogowe Właściwości zakreślonego pola tekstowego

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy obiekt zakreślonego pola tekstowego w formularzu i wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości obiektu formularza w Edytorze tekstu.

Właściwości

Nazwa: Należy wpisać nazwę.

Rozmiar i położenie

Położenie (od lewej i od góry) oraz Rozmiar (szerokość i wysokość): Należy wpisać liczbę lub użyć klawiszy strzałek.

Okno dialogowe Właściwości zakreślanego pola tekstowego