Okno dialogowe Właściwości wypełnianego pola tekstowego

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy wypełniane pole tekstowe w formularzu w Edytorze tekstu i wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości obiektu formularza.

Właściwości

Nazwa: Wpisz nazwę.

Liczba wierszy: Wpisz liczbę wierszy lub użyj klawiszy strzałek.

Wysokość wierszy: Wpisz wartość lub użyj klawiszy strzałek.

Rozmiar i położenie

Położenie (od lewej i od góry) oraz Rozmiar (szerokość i wysokość): Wpisz liczbę lub użyj klawiszy strzałek.

 

Okno dialogowe Właściwości wypełnianego pola tekstowego