Okno dialogowe Właściwości tabeli

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy tabelę w formularzu w Edytorze tekstu i wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości obiektu formularza.

Należy określić poniższe opcje za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując wartości:

  • liczba i szerokość kolumn,

  • liczba i wysokość wierszy,

  • pozycja od lewej i od góry,

  • rozmiar w postaci szerokości i wysokości.

 

Okno dialogowe Właściwości tabeli