Okno dialogowe Właściwości prostokąta

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy obiekt prostokąta w formularzu w Edytorze tekstu i wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości obiektu formularza.

Położenie (od lewej i od góry) oraz Rozmiar (szerokość i wysokość): Wpisz liczbę lub użyj klawiszy strzałek.

 

Okno dialogowe Właściwości prostokąta