Okno dialogowe Właściwości elementu szeregu

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy obiekt elementu szeregu w formularzu i wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości obiektu formularza w Edytorze tekstu.

Właściwości

Wstępnie wypełnij element: Tę pozycję należy wybrać, aby wprowadzić znak w wybranej komórce szeregu, który ma być wyświetlany automatycznie. Można na przykład wstępnie wypełnić numer telefonu, umieszczając łącznik w odpowiednim miejscu.

Okno dialogowe Właściwości elementu szeregu