Okno dialogowe Widoki niestandardowe

To okno dialogowe można wyświetlić, wybierając z menu Okno polecenia Widoki niestandardowe ► Zarządzaj.

Nazwa: Wyświetla nazwy widoków niestandardowych (jeśli istnieją). Obok nazwy widoku znajduje się pole wyboru. Znacznik wyboru wskazuje aktualnie wyświetlany widok niestandardowy. Można zmienić nazwę tego widoku, ale nie można go usunąć.

Typ: Wyświetla typ widoku (Elastyczny lub Szybki).

Zmień nazwę: Kliknij aktualnie wyświetlany widok niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę. Zmień jego nazwę i naciśnij klawisz Enter.

Dodaj: Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy widok niestandardowy. Nazwa utworzonego widoku niestandardowego będzie wyświetlana w podmenu Widoki niestandardowe.

Usuń: Wybierz z listy widok niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Usuń. Wybrany widok niestandardowy zostanie usunięty z listy. Nie można usunąć aktualnie wyświetlanego widoku niestandardowego.

 

 

 

 

Okno dialogowe Widoki niestandardowe