Okno dialogowe Ustawienia zamiany tekstu na mowę

To okno dialogowe można wyświetlić, wybierając z menu Narzędzia polecenie Ustawienia mowy. Aby można było wybrać to polecenie, w menu Narzędzia musi być włączona opcja Tryb mowy.

Aparat: Służy do wybierania aparatu zamiany tekstu na mowę.

Głos: Pozwala wybrać głos męski lub żeński do wypowiadania tekstu.

Szybkość: Określa szybkość czytania.

Głośność: Ustawienie głośności dla odczytu tekstu na głos.

Resetuj ustawienia: Kliknięcie tej pozycji powoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień modułu zamiany tekstu na mowę.

Okno dialogowe Ustawienia zamiany tekstu na mowę